09.02.2014,  19:14:01 | 9 comentarii | 6465 vizualizari GALERIE:     FOTO    
Portretul PSD-istului de neînlocuit: / Şi hoţ, şi mincinos!
de Ziarul Vaii Jiului

Astăzi: cazul Aurelian “Cafeluţă” Enache. Cum s-a îmbolnăvit subit pesedistul după o ciordeală de zile mari.

INFORMARE
Privind evenimentul petrecut la EM Vulcan în data de 25.07.2012

1. Conţinut
În urma articolului cu titlul „Compresoare de la mina Vulcan ajunse la fier vechi“ (anexa 1), apărut în cotidianul regional „Ziarul Văii Jiului” din data de 26.07.2011, directorul general al CNH-SA a dispus Corpului de Control efectuarea unei verificări la E.M. Vulcan privind aspectele sesizate.

2. Constatări
În data de 26.07.2011, membrii Corpului de Control s-au deplasat la EM Vulcan unde au luat note explicative următoarelor persoane:
- Smaranda Radu - şef obiectiv la SC SCORSEZE SECURITY INTERNAŢIONAL SRL (anexa 2);
- Popa Mihai - conducător auto pe autobasculanta cu nr. HD 07 KLU (SC COMEXIM R SRL) (anexa 3);
- Urziceanu Marin - conducător auto pe autobasculanta cu nr. HD 07 HYZ (SC COMEXIM R SRL) (anexa 4);
- Untaru lon - ing. cfl sector VI transport (anexa 5);
- Marin Toma - lăcătuş sector VI transport (anexa 6);
- Teglaş Augustin - macaragiu sector VI transport (anexa 7);
- Laslo Ludovic Valentin - lăcătuş sector VI transport (anexa 8).
Din notele explicative date, a reieşit faptul că în data de 25.07.2011, în depozitul de lemn al EM Vulcan (unde se afla depozitat fierul vechi) autobasculanta cu nr. de înmatriculare HD 07 KLU a fost încărcată, de două ori, cu fier vechi şi a ieşit din incinta unităţii pe la poarta nr. 2, deplasându-se la un centru de colectare aflat în apropierea EM Vulcan.
Fierul vechi (două componente de compresoare de tip L-100-anexa 9 foto) a fost încărcat în autobasculantă cu ajutorul macaralei RDK (manevrată de lăcătuşul Marin Toma), din dispoziţia d-lui Bătrânu Nelu-şef echipă lăcătuşi sector VI transport. Fierul vechi aflat în incinta depozitului de lemn al EM Vulcan era înregistrat în fişele de magazie aferente acestui material (anexa 10).
În timp ce se deplasa de la EM Paroşeni la EM Vulcan, d-nul Smaranda Radu-şef obiectiv la SC SCORSEZE SECURITY INTERNAŢIONAL SRL, a observat în curtea centrului de colectare fier vechi nişte piese metalice ce puteau să aparţină EM Vulcan, iar peste drum de centrul de colectare era parcată maşina personală a d-lui Bătrânu Nelu. S-a deplasat la unitate, l-a întrebat pe d-nul director Enache Aurelian dacă are la cunoştinţă acest fapt, la care directorul unităţii i-a răspuns că nu ştie nimic dar că o să i-a măsurile ce se impun.
În urma sesizării şefului de obiectiv, d-nul Gal Iosif-şef sector V electromecanic s-a deplasat la centrul de fier vechi de unde a ridicat cele două componente de compresoare (fierul vechi sustras din incinta EM Vulcan) şi le-a readus în depozitul de lemn al unităţii. Cu această ocazie s-a întocmit un document de primire-predare a fierului vechi (anexa 11), între reprezentantul Poliţiei Vulcan şi reprezentantul EM Vulcan (ing. Gal losif).
Prin dispoziţia nr. 330 din 25.07.2012 (anexa 12), directorul unităţii ing. Enache Aurelian dispune numirea unei comisii pentru cercetarea evenimentului din data de 25.07.2012.
În data de 27.07.2011, comisia a procedat la convocarea şi apoi audierea salariaţilor în legătură cu evenimentul menţionat, singura persoană care nu a putut fi audiată fiind d-nul Bătrânu Nelu (începând cu ziua următoare evenimentului acesta a beneficiat de concediu medical...). D-lui Bătrânu Nelu i-au fost trimise la domiciliu două convocări (anexa 13), dar acesta nu s-a prezentat la audieri.
Notele explicative date membrilor corpului de control au făcut parte din cercetarea disciplinară prealabilă efectuată la EM Vulcan.
Comisia a încheiat raportul cercetării disciplinare prealabile în data de 29.07.2011, fiind înregistrat la EM Vulcan cu nr. 7285 (anexa 14).
În urma raportului comisiei au fost sancţionate următoarele persoane:
• Urzică Cristian - şef sector VI transport, avertisment scris (anexa 15);
• Untaru lon - ing. CFL sector VI transport, reducerea salariului cu 5% pe o lună (anexa 16);
• Marin Toma - lăcătuş sector VI transport, avertisment scris (anexa 17);
Pentru d-nul Bătrânu Nelu s-a dispus sancţionarea cu „retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile”. Comisia a solicitat prelungirea termenului de finalizare a cercetării disciplinare până la revenirea acestuia din concediul medical şi continuarea acesteia conform art. 267 alin. (2), (3) şi (4) din Codul Muncii în vigoare.
Prin adresa 8035 din 23.08.2012 (anexa 18), d-nul Bătrânu Nelu este din nou convocat în vederea cercetării disciplinare prealabile, dar nu s-a prezentat la data convenită.
Totodată prin adresa nr. 3518 din 24.08.2012 (anexa 19), Serviciul Corp Control - C.F.G. a solicitat directorului EM Vulcan, ing. Enache Aurelian, înştiinţarea de urgenţă, atât scris cât şi telefonic în momentul revenirii din concediu medical a d-lui Bătrânu Nelu.
***
Conform tabelelor nominale cu programarea concediilor pe anii 2011-2012 (anexa 20), d-nul Bătrânu Nelu urma să beneficieze de concediul de odihnă astfel:
• 2011:    10 zile în august;
    10 zile în septembrie;
    16 zile în decembrie.
• 2012:    16 zile în ianuarie;
    10 zile în iunie;
    10 zile în septembrie.
Conform fişelor pentru calculul salariilor (anexa 21), cărţilor de pontaj (anexa 22) şi certificatelor medicale (anexa 23), pontajul d-lui Bătrânu Nelu în perioada iulie 2011-aprilie 2012 a fost următorul:
• iulie 2011: 17 posturi; 4 zile de concediu medical
• august 2011: 18 zile de concediu medical;
4 zile de concediu de odihnă.
• septembrie 2011: 22 zile de concediu medical.
• octombrie 2011: 21 zile de concediu medical.
• noiembrie 2011: 22 zile de concediu medical.
• decembrie 2011: 20 zile de concediu de odihnă.
• ianuarie 2012: 10 zile de concediu de odihnă; 11 zile de concediu medical
• februarie 2012: 20 zile de concediu medical.
• martie 2012: 12 zile de concediu medical;
10 zile de concediu de odihnă.
• aprilie 2012: 20 zile de concediu medical.
Pentru perioada de concediu medical, s-a verificat prezenţa d-lui Bătrânu Nelu la domiciliu în zilele de 29.08.2011, 23.09.2011 şi 28.02.2012 (anexa 24) de către comisia stabilită la nivelul EM Vulcan.
***
În urma verificărilor efectuate asupra celor două cereri de concediu de odihnă ale d-lui Bătrânu Nelu, s-a constatat faptul că acestea nu au fost întocmite de el personal, ci de
d-na Căplescu Mariana-ing. r.n.ev.i. sector VI transport care în nota explicativă dată (anexa 25) arată următoarele:
- „eu am întocmit şi semnat cererile de concediu”;
- Domnul director Enache Aurelian i-a dispus întocmirea celor două cereri (anexa 26);
- Programarea concediului d-lui Bătrânu Nelu în luna ianuarie 2012 a fost făcută de d-nul Untaru Ion;
- Nu îşi aduce aminte de ce la data întocmirii cererii (3.11.2011) a solicitat începerea concediului de odihnă a d-lui Bătrânu Nelu doar cu data de 28.11.2011.
***
În cursul lunii ianuarie 2012, d-lui Bătrânu Nelu i s-au trimis la domiciliu două adrese (anexa 27), prin care acesta este rechemat din concediul de odihnă, dar la care d-nul Bătrânu Nelu nu a dat curs.
***
În data de 15.03.2012, d-nul Bătrănu Nelu
s-a prezentat în audienţă la directorul general al CNH-SA, pentru a da explicaţii în legătură cu sustragerea de fier vechi din incinta EM Vulcan în data de 25.07.2012.
Acesta a fost îndrumat către Serviciul CC-CFG, unde în data de 26.03.2012 a dat o notă explicativă (anexa 28), în care arată următoarele:
- în data de 25.07.2011 a fost pontat de către ing. Untaru I. şi a primit ca sarcină asigurarea comenzilor de material în subteran conform comenzilor primite de la sectoare;
- persoanele care au fost în subordinea sa în data de 25.07.2011: Toma Marin, Teglaş Augustin, Ion Viorel, Ciurar I., Schuller Gabriel, Pâncescu Nicolae şi Damşa Florin;
- în data de 25.07.2011 s-a încărcat de două ori autobasculanta HD-07-KLU cu fier vechi, lucrare la care au participat Marin Toma, Ion Viorel şi Ciurar I.;
- nu ştie exact cine l-a trimis pe şoferul autobasculantei să încarce fier vechi, ori aprovizionarea, ori d-l director. Menţionează că nu el l-a solicitat să vină să încarce fier vechi;
- „am încărcat 2 cilindri compresor (fier vechi) în două ture, menţionez că aceşti cilindri compresor mi-a fost indicat în data de 21.07.2011 de către d-l Hisem la discuţia avută în biroul d-lui director Enache”.
- „în data de 21.07.2011, în jurul orei 13:00 am fost chemat de d-l director Enache în biroul dânsului unde se mai afla şi d-l Hisem Adrian, spunându-mi că trebuie să încărcăm două maşini fier vechi din depozitul fier vechi, fără să-mi precizeze unde urma să fie transportat. Mi-a spus să mă interesez dacă la poarta 2 este de pază Grosu Doina, vineri pe 22.07.2011 la sch. I. M-am interesat şi-am aflat că aceasta va fi de serviciu doar luni 25.07.2011, schimbul unu. D-l Director aflând că doar luni este de serviciu, de faţă cu mine şi cu d-l Hisem a sunat o persoană pe telefonul mobil, căreia i-a spus că se amână comanda de fier pe luni dimineaţa şi să-l anunţe pe Adi. (ulterior am aflat că Adi este şeful de colectare fier vechi). După convorbirea telefonică, d-l Director Enache
i-a spus d-lui Hisem că trebuie să ducă 2 maşini cu fier vechi, d-l Hisem i-a spus d-le director mai mult nu se poate, după care
mi-a spus că pot să i-au utilajele din dreptul unui cadru de TR 3 (piesele pe care le-am încărcat în maşină), piesele care au fost încărcate mi-au fost indicate în biroul d-lui Enache de către d-l Hisem A.”;
- „efectuarea transporturilor mi-o fost dispusă personal de d-l director Enache în data de 21.07.2011 în urma discuţiilor avute în biroul acestui director Enache de faţă fiind d-l Hisem”;
- „eu am solicitat agentului de pază Grosu Doina ieşirea celor 2 maşini pe poartă la indicaţia d-lui director în discuţia avută în data de 21.07.2011 cu privire la agentul de pază, informând-o că din ordinul lui să lase să iasă 2 maşini fier vechi. I-am solicitat să de-a telefon pentru a confirma spusele mele. Nu ştiu dacă a luat legătura deoarece eu am plecat în depozit”;
- „Am fost prima tură cu maşina de fier vechi şi nu i-am indicat şoferului unde trebuie să ducă fierul acesta fiind cu lecţia învăţată”;
- „după o oră, după ce a plecat a doua maşină am fost anunţat telefonic că sunt probleme la sediul de colectare a fierului vechi. Am fost cu maşina mea personală să văd despre ce este vorba... după care am plecat la mină anunţându-l telefonic pe d-l Enache că sunt probleme la fier vechi. Menţionez că la centru de colectare m-am întâlnit şi salutat cu d-l Smaranda Radu şef obiectiv la SCORSEZE. Înainte de-al suna pe d-l director Enache am aflat că şeful obiectivului s-a interesat la poarta 2 despre ieşirea fierului vechi, acesta l-a sunat pe d-l Enache. Menţionez că nici eu şi nici oameni din subordine nu am participat la acţiunea de aducere în unitate a fierului vechi”;
- „cererile de concediu au fost făcute de secretara sectorului VI la solicitarea mea căci ştia câte zile mai aveam de luat”;
- „eu am solicitat secretarei sect. VI întocmirea cererei de concediu de odihnă pe anul 2011, telefonic şi nu am semnat aceste cereri”;
- „cererea de disponibilizare (anexa 29) am complectat-o personal”;
- „precizez că nu am fost la întocmirea tabelului cu concedii şi am fost programat din oficiu. De programarea concediului pe anul 2012 am aflat la începutul lunii ianuarie 2012”;
- „Menţionez că d-l ing. Untaru I. şi şeful de sector Urzică Cristian nu au avut cunoştinţă despre încărcarea şi transportul fierului vechi ”;
- „Menţionez că personal nu am putut încărca-transporta fierul vechi fără acordul d-lui director Enache”;
- „Menţionez că şoferul a ştiut ce trebuie să facă cu fierul vechi, eu nu i-am spus unde trebuie să-l ducă, nici nu am dat ordin”;

- „Precizez că persoanele care au participat la încărcarea fierului vechi i-am anunţat că din ordinul director Enache se încarcă fierul vechi”;
- „Nu am mai fost solicitat de d-l director Enache să încarc fier vechi pentru a fi scos din incinta unităţii”.
Prin dispoziţiile date personalului din subordine şi agentului de pază de la poarta 2, d-nul Bătrânu Nelu şi-a depăşit atribuţiile cuprinse în fişa postului (anexa 30).
De la data evenimentului, 25.07.2011 şi până la întocmirea acestei informări, d-nul Bătrânu Nelu a beneficiat numai de concedii medicale şi de odihnă, neprestând niciun post în cadrul EM Vulcan în această perioadă.
În notele explicative date (anexele 31 şi 32), d-nul Marin Toma-lăcătuş sectorul VI transport şi d-nul Ion Viorel-aj. miner sectorul VI transport arată următoarele:
- în data de 25.07.2011 au fost pontaţi de d-I Untaru, activitatea fiindu-le coordonată de d-l Bătrânu Nelu;
- în jurul orei 7:30-8:00 au primit ordin de la d-l Bătrânu Nelu să încarce două maşini cu fier vechi, acesta spunându-i d-lui Marin Torna că are ordin de la d-l director Enache Aurelian;
- Nu cunosc cine a trimis maşina la încărcare;
- La încărcarea fierului vechi a mai participat şi Ciurar Nelu;
- S-au încărcat două componente de compresor plus ceva componente pt. susţinere în maşină;
- La încărcarea fierului vechi nicio persoană din conducerea unităţii nu se afla de faţă.
***
În nota explicativă dată (anexa 33), d-na Grosu Zoiţa-agent de pază SC Scorseze Security Internaţional SRL Bucureşti arată următoarele:
- în data de 25.07.2011, pe poarta nr. 2 a EM Vulcan s-au efectuat două curse de fier vechi cu autobasculanta cu nr. HD 07 KLU condusă de d-nul Popa Mihai;
- „nu s-a prezentat nici un document deoarece Donul Bătrînul mia zis că este ordin să iasă maşini de fier vechi şi nu avea documente, ordin de la Donul Director”;
- „La prima cursă în Rabă se afla şi Domnul Bătrînul”;
- „Iar la al doile curse Raba a fost însoţită cu Bătrînul cu maşina personală”;
- „Am primit un ordin din care să nu trec fier vechi şi să trec (ieşit gunoi). Ordinul a fost primit de la Bătrînul; Acesta spunîndu-i că este un ordin de la Domnul Director Enache: Spunîndu-mi că eu sunt mai mare decît Directorul, de nu vreau să-l las să iasă pe poartă cu fierul vechi. Auzind că este un ordin de la Domnul Director, până la urmă
l-am lăsat să iasă cu fierul vechi. Menţionez că nu am anunţat şef de obiectiv despre faptul că au ieşit pe poarta II cele II maşini cu fier vechi fără a avea documente”;
- „D-nul Bătrânu Nelu a venit la poartă zicând că este un ordin de la D-nul Director Enache să-l lasă să iasă cu fieru vechi pe poartă”;
- „În data de 27.07.2011 am venit la Domnul Director Enache ca să-l întreb de ce am fost mutată la Coroieşti. Acesta ma pus şi dictat o declaraţie pe care am dato în birou lui... faptul ca cei ce-mi dicta nu se bate cu realitatea, lucru de care am spus că nu sunt de acord, iar el mia spus că este mai bine pentru mine să scriu cum spune el”;
- După ce a efectuat cele 2 curse de fier vechi, pe la ora 14:00 în data de 25.07.2011, şoferul Popa Mihai a venit la mine la Poarta II şi mia spus uite ce a păţit cu fierul vechi că domnul Bătrânul ia zis că este ordin de la Domnul Director Enache, iar el are acum probleme din cauza celor II curse efectuate”.
Conform planului de pază al EM Vulcan (anexa 34), d-na Grosu Zoiţa avea obligaţia să anunţe imediat ofiţerul de serviciu, dispecerul sau responsabilul servicii de pază, evenimentul petrecut în data de 25.07.2011, respectiv ieşirea pe poarta unităţii a două transporturi de fier vechi fără documente justificative.
***
D-nul Munteanu loan, angajat al SC Scorseze Security Int. SRL în funcţia de şef obiectiv la EPCVJ Vulcan arată în nota informativă dată (anexa 35) următoarele:
„- am fost anunţat de către d-l Vasian Viorel, manager pe jud. HD în cadrul aceleiaşi societăţi de pază că începând cu 27.07.2011, ag. pază Grosu Zoiţa este mutată de la obiectiv pază EM Vulcan la obiectivul EPCVJ Vulcan, cu precizarea dea nu fi plasată în niciuna din porţi, respectiv nr. 1 şi 3 ”;
-„În locul ei la EM Vulcan este mutată ag. pază Pădurariu Petronela, eu crezând atunci că schimbarea este definitivă”;
-„...agentei de pază Grosu Zoiţa nu i-a convenit că a fost mutată la EPCVJ Vulcan, făcând precizarea că la EPCVJ nu va sta mult şi se va întoarce la EM Vulcan”;
-La sfârşitul lunii august a fost anunţat de şeful de obiectiv de la EM Vulcan de faptul că de la 01.09.2011 ag. pază Grosu Zoiţa trebuie să se întoarcă la EM Vulcan;
-„În legătură cu această mutare l-am anunţat pe d-l Vasian Raul şi cu data de 01.09.2011 ag. pază Grosu Zoiţa merge la EM Vulcan şi Pădurariu Petronela revine la EPCVJ Vulcan”.
***
În nota explicativă dată (anexa 36), d-nul Popa Mihai-conducător auto la SC COMEXIM SRL Lupeni arată următoarele:
-activităţile zilnice efectuate sunt cele de transport steril (de la încărcare la puţ 10), transport cenuşe (Paroşeni-EM Vulcan), transport lemn şi diferite materiale (în incinta EM Vulcan), fiind coordonat de d-na Dinuţa Felicia (responsabil transport auto la EM Vulcan;
-pentru transporturile efectuate întocmeşte bonuri de transport care sunt semnate de persoanele beneficiare;
-în data de 25.07.2011 responsabilul cu transportul auto i-a dispus să efectueze curse de steril, dar nu i-a făcut bon de transport pentru intervalul 7:00-9:00;
-nu i s-a confirmat cursa de steril de la ora 700 „pentru faptul că nu am efectuat cursa de steril de la 730 pe care am consemnato pe bonu de transport. Cursa respectivă am făcuto la ora 840. În acea zi am efectuat 6 curse de steril aşa cum apare pe bonul de transport”;
-la ora 650 s-a prezentat la d-na Dinuţa, care l-a trimis la steril. „ Fiind în drum spre maşina aflată la încărcare steril am fost sunat de domnul director Enache să mă prezint la dînsu în birou. Ajuns în biroul dumnealui mia spus să mă prezint în depozit la d. Bătrînu să încarce două maşini de fier vechi fără să îmi spună unde să le transport”;
-„Domnul director Enache în dimineaţa zilei de 25.07.2011 în biroul dînsului mia spus să mă duc în depozit la domnu Bătrînu pentru a încărca 2 maşini de fier vechi. Mia mai spus faptul că o va suna pe doamna Dinuţa săi spună că ma trimis în depozit, motiv pentru care nu am mai anunţato şi eu pe doamna Dinuţa ”;
-„Ion Viorel, Ciurar şi Gabi au ajutat la încărcare, macarajist fiind Toma Marin, coordonaţi de Bătrînu Nelu”;
-„Domnul Bătrînu Nelu după încărcare sa urcat în maşină şi mia zis să părăsim incinta pe poarta nr. 2”;
-„Ajuns la poartă domnu Bătrînu sa dat jos din maşină şi a vorbit cu agentul de pază Doina. Întro discuţie ulterioară Doina mia spus că domnu Bătrînu ia zis trebuie să iasă maşina din dispoziţia directorului”;
-„În timp ce mă aflam între poarta 1 şi 2 domnul Bătrînu la sunat pe d. director la telefon şi la întrebat unde să ducă fierul. Bătrînu mia zis că a zis d. director săi ducem la centrul de la pod”;
-„Am ieşit fără documente deoarece domnul Bătrînu era delegat din partea minei acesta vorbind cu agentul de pază ca să putem eşi cu fierul vechi pe poartă”;
-„Domnul director şi cu domnul Bătrînu miau dispus să mă duc la centru de fier. Am făcut 2 curse, în prima domnu Bătrînu a fost cu mine în maşină iar la a doua am fost singur iar d. Bătrînu ma însoţit cu maşina personală”;
-„în afară de data de 25.07.2011 nu am transportat fier vechi din incinta Em Vulcan”;
-„Da. Domnul director Enache Aurelian şi d. Bătrînu miau dispus să transport fier vechi la centru de colectare în data de 25.07.2011”;
-„în data de 25 am fost contactat telefonic de domnul director Enache să mă prezint la dînsu în birou unde mia spus să mă prezint în depozit la domnul Bătrînu ca să încarc 2 maşini de fier vechi”;
-„Pentru cele două curse de fier vechi efectuate în 25.07.2011 nu am primit nici un fel de recompensă materială sau financiară”;
-„Fierul vechi a fost descărcat la centru cu ajutorul unei vole care se afla la faţa locului”.
***
În nota explicativă dată (anexa 37), d-na ing. Dinuţă Felicia-Serv. MEAT, responsabil cu transportul auto, arată următoarele:
-„Popa Mihai s-a prezentat în ziua de 25.07.2011 la Serv MEAT la ora 650 şi nu i-am întocmit document de transport şi i-am dat sarcina să transporte steril iar când termină să aducă cenuşă”;
-A desfăşurat pe parcursul zilei următoarele activităţi: steril, cenuşă, lanţ TR3 (de la EM Paroşeni);
-Nu ştie cine a dispus conducătorului auto Popa Mihai prezenţa pe platforma unde se afla fierul vechi, „dar menţionez că nu eu am dispus această cursă ”;
-„Nu mi s-a solicitat autobasculanta pentru aceste transporturi”;
-În data de 25.07.2011 au fost întocmite următoarele documente: bon transport steril, bon transport cenuşă şi bon transport lanţ TR3 (anexa 37‘-foaie de parcurs, bonuri de transport, factură şi anexă la factură);
-Bonul pentru steril din data de 25.07.2011 „eu l-am modificat deoarece nu avea cum să efectueze cursa de steril în acel interval orar, deoarece avea ieşire pe poarta 2. Ca atare
s-au tăiat orele şi kilometrii aferenţi. Cursele de steril au fost confirmate de către persoana care încarcă autobasculantele, iar orele au fost trecute de către şofer;
-Nici o persoană din conducerea unităţii nu
i-a solicitat transportul de fier vechi din data de 25.07.2011.
-D-nul Hisem Adrian-ing. şef electromecanic a fost de acord ca începând cu data de 05.09.2012, d-nul Popa Mihai conducător auto al autobasculantei cu nr. HD 07 KLU (închiriate de la SC Comexim R SRL Lupeni), să fie reprimit pentru a presta activitate de transport în cadrul EM Vulcan;
-A semnat adresa către SC Scorseze Security Int. SRL Bucureşti (în care se notifica firma în legătură cu abaterea disciplinară a d-nei Grosu Zoiţa-agent de pază), dar nu ştie dacă această adresă a fost şi trimisă firmei de pază.
***
În data de 25.07.2011, în registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor de la poarta 2, poarta Procop (anexa 38), autobasculanta cu nr. HD 07 KLU este înregistrată cu două intrări-ieşiri pe poartă, la orele 7:00-7:30 şi 8:00-8:30, la prima cursă nefiind consemnat „fierul vechi”, iar la a doua cursă apare consemnat în registru „intrat gol-ieşit gunoi”.
Totodată este consemnată în registru şi readucerea fierului vechi în unitate, la ora 1415, cu autobasculanta cu nr. HD 07 HYZ având conducător auto pe d-nul Urziceanu Marin.
Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor de la poarta nr. 2 nu este completat corespunzător la toate rubricile.
***
În nota explicativă dată (anexa 39), d-nul Hisem Adrian Laurenţiu-ing. şef electromecanic arată următoarele:
-nu a participat la discuţia avută în biroul directorului unităţii între d-nul Enache Aurelian şi Bătrânu Nelu;
-nu i-a indicat d-lui Bătrânu Nelu piesele metalice ce au fost transportate la centrul de fier vechi în data de 25.07.2011;
-nu a facilitat în nici un fel efectuarea celor două curse de fier vechi;
-„În urma evenimentelor petrecute s-a emis Dispoziţia nr. 330/25.07.2011. Rezultatele anchetei se află la Biroul RU în dosarul de cercetare. Prima măsură a fost de identificare şi recuperare a fierului vechi”.
-în data de 05.09.2011, responsabilul cu transportul auto i-a comunicat faptul că „a solicitat firmei COMEXIM motivul pentru care a fost retrimis Popa Mihai înapoi la EM Vulcan, răspunsul de la COMEXIM fiind acela că nu au altă persoană disponibilă”;
-deşi personal i-a dispus d-nei Lucesu întocmirea adresei către SC Scorseze Security Int. SRL Bucureşti, aceasta nu a mai fost trimisă „deoarece la data întocmirii adresei persoana vizată nu mai lucra ca agent de pază la EM Vulcan”;
-nu a avut cunoştinţă de revenirea d-nei Grosu Zoiţa ca agent de pază la EM Vulcan.

În nota explicativă dată (anexa 40), d-na Lucescu Mariana-ec. serviciul MEAT arată următoarele:
-a întocmit adresa către SC Scorseze Security Int. SRL Bucureşti (pt. agentul de pază) „în urma discuţiei cu şeful meu, ing. şef el. mec. Hisem Adrian”;
-„am dus d-nei Dinuţă adresa întocmită pt. a fi semnată. După ce a fost semnată de d-na Dinuţă m-am prezentat cu adresa la d-l ing. şef Hisem care nu a semnat adresa pt. că
d-na Grosu fusese transferată”;
-„Această adresă nu a mai fost trimisă firmei SC Scorseze pentru că agenta de pază d-na Grosu Zoiţa a fost transferată de la unitatea noastră”;
-„Nu am înştiinţat pe nimeni de revenirea
d-nei Grosu la serviciu, deoarece netrimiţând adresa prin care solicitam înlocuirea agentei de pază, firma a considerat că nu este necesară înlocuirea ei definitivă”.
În raportul comisiei de cercetare disciplinară prealabilă sunt propuse ca măsuri şi notificarea firmelor SC Comexim R SRL Lupeni (pt. conducătorul auto) şi SC Scorseze Security Int. SRL Bucureşti (pt. agentul de pază).
***
Prin adresa nr. 7296/29.07.2011 (anexa 41), întocmită de d-na Dinuţă Felicia, EM Vulcan solicită firmei SC Comexim R SRL Lupeni înlocuirea d-lui Popa Mihai cu un alt conducător auto care să deservească autobasculanta închiriată de la această firmă.
Ca urmare a adresei EM Vulcan, SC Comexim R SRL Lupeni comunică prin adresa nr. 3287/05.08.2011 (anexa 42) faptul că îl înlocuieşte pe Popa Mihai cu Burlacu Angel (începând cu data de 08.08.2011).
În data de 29.07.2011, d-na ec. Lucescu Mariana întocmeşte o adresă (anexa 43) către SC Scorseze Security Int. SRL Bucureşti (prin care se solicită luarea unor măsuri în urma abaterii disciplinare a agentei de pază Grosu Zoiţa), adresa este semnată de ing. Dinuţă Felicia (înlocuitor şef serviciu MEAT), dar
d-nul Hisem Adrian-inginer şef electro­meca­nic îi dispune d-nei ec. Lucescu Mariana să nu mai trimită adresa firmei de pază, deoarece la acea dată d-na Grosu Zoiţa nu mai presta activitate de pază la EM Vulcan fiind transferată la alt obiectiv (EPCVJ Vulcan).
Cu toate acestea, începând cu data de 05.09.2011, d-nul Popa Mihai este reprimit la EM Vulcan ca deservent al autobasculantei cu nr. HD 07 KLU, cu acordul inginerului şef electromecanic Hisem Adrian. Totodată şi
d-na Grosu Zoiţa este reprimită ca agent de pază la EM Vulcan (pe acelaşi post la poarta nr. 2), d-nul ing. Hisem Adrian arătând în nota explicativă că nu a avut cunoştinţă de acest fapt (deşi d-na ec. Lucescu Mariana-responsabilul cu paza este în subordinea sa).
***
În tabelele nominale din cadrul sectorului VI transport, cu personalul programat în concediu de odihnă pe lunile august, septembrie şi decembrie 2011, precum şi pe luna ianuarie 2012 (anexa 44), d-nul Bătrânu Nelu figurează programat în concediu în aceste perioade (tabele aprobate de d-nul Enache Aurelian).
Deşi prin adresa 3518 din 24.08.2011 i s-a solicitat d-lui Enache Aurelian să anunţe membrii corpului de control de revenirea din concediu medical a d-lui Bătrânu Nelu, acesta aprobă două cereri de concediu de odihnă (anexa 26) prin care d-nul Bătrânu Nelu prelungeşte lipsa din unitate şi astfel împiedicând continuarea cercetării disciplinare. Totodată aprobă şi programarea a 16 zile de concediu de odihnă în luna ianuarie 2012 (deşi d-nul Bătrânu Nelu în luna ianuarie 2012 mai avea 10 zile de concediu de odihnă restant din anul 2011).
Având în vedere cele mai sus menţionate,
d-nul ing. Enache Aurelian a fost sancţionat disciplinar cu reducerea salariului şi a indemnizaţiei de conducere cu 5% pe o perioadă de trei luni, în baza Informării Serviciului CC-CFG înregistrată la CNH cu nr. DG/540/02.02.2012 (anexa 45).
Având în vedere lipsa din unitate a d-lui ing. Enache Aurelian-director EM Vulcan, fiind în concediu medical perioada 29.02-09.05.2012 (anexa 46-certificate de concediu medical), i-au fost trimise la domiciliu (prin poştă) două convocări (anexa 47) pentru a se prezenta la sediul CNH-SA (în zilele de 02.04 şi 10.05.2012), în vederea susţinerii unei note explicative pentru clarificări în legătură cu evenimentul din data de 25.07.2011. Deşi la prima convocare (adresa nr. 1285/27.03.2012) a semnat pentru confirmare de primire (anexa 48), acesta nu s-a prezentat la data convenită.
În data de 09.05.2012, cu ocazia revenirii din concediu medical, prin convocarea înregistrată la EM Vulcan cu nr. 4429/09.05.2012 (anexa 49), d-lui ing. Enache Aurelian i s-a solicitat de către membrii corpului de control completarea unei note explicative.
***
În nota explicativă dată (anexa 50), d-nul ing. Enache Aurelian-director EM Vulcan arată următoarele:
În data de 25.07.2011:
- nu l-a chemat pe d-nul Bătrânu Nelu în biroul său pentru a-i dispune încărcarea pe fier vechi într-una din autobasculantele închiriate de unitate;
-„Nu am avut nici o discuţie cu d-l Bătrânu Nelu şi nici cu d-l Hisem Adrian, deci nu avea cum să fie de faţă niciunul”;
- În data de 25.07.2011 nu l-a sunat pe d-nul Popa Mihai, conducătorul auto al autobasculantei cu nr. HD 07 KLU;
- Nu i-a dispus d-lui Popa Mihai sã se deplaseze cu autobasculanta în depozitul de materiale pentru a fi încãrcatã cu fier vechi;
- Nu a facilitat în nici un fel efectuarea celor două curse de fier vechi. „Sub nici o formă. Vinovatul principal este d-l Bătrânu Nelu”;
-„Nu cunosc şi nu am cunoştinţă” şi de alte situaţii de acest gen;
-„S-a dat dispoziţia nr. 330/25.07.2011, din ordinul meu, pentru anchetarea celor întâmplate”;
-„Nu am cerut sau dispus d-nei Căplescu Mariana să-i întocmească cereri de concediu. Acestea au venit de Ia sector la cererea d-lui Bătrânu către sectorul VI”;
-Nu are nicio implicare în mutarea d-nei Grosu Zoiţa de la EM Vulcan la EPCVJ Vulcan;
-Nu a chemat-o pe d-na Grosu Zoiţa în biroul său pentru a-i solicita să declare în mod eronat evenimentul petrecut în data de 25.07.2011, „mai ales că d-na Grosu nu este angajat EM Vulcan;
Conform fişei postului d-lui ing. Enache Aurelian (anexa 51), acesta:
- are sarcina de a asigura administrarea şi gestionarea bunurilor de orice fel din patrimoniul unităţii şi de a răspunde de luarea măsurilor necesare asigurării integrităţii patrimoniului;
- răspunde material şi disciplinar ca urmare a pagubelor cauzate de personalul din subordine, urmare a neasigurării unui control eficient şi la termen;
- organizează şi coordonează întreaga activitate a sucursalei.
Prin adresa nr. 515.855 din 26.07.2011 (anexa 52), Poliţia Municipiului Vulcan solicită EM Vulcan mai multe date referitoare la evenimentul petrecut în data de 25.07.2011.
Ca răspuns la această solicitare, EM Vulcan transmite o adresă Poliţiei Municipiului Vulcan (adresa 53), în care se arată următoarele:
„- cele două piese sustrase din unitatea noastră reprezintă fier vechi din dezmembrări şi ca denumire sunt cilindrii de joasă presiune de la compresor L 100;
- piesele au fost aduse de la EM Aninoasa, din dezmembrări, pentru a fi valorificate ca fier vechi;
- piesele nu erau în stare de funcţionare;
- locul sustragerii: depozitul de lemn şi fier vechi;
- din ancheta internă care se află în desfăşurare rezultă că încărcarea s-a realizat conform dispoziţiei şefului de echipă Bătrânu Nelu;
- piesele au fost încărcate cu macara stabilă RDK şi transportate cu raba;
- valoarea pieselor (conf. Contractului încheiat de CNH-SA Petroşani) este de 4834,14 lei (fără TVA)”.
***
Prin adresa nr. 515.855, înregistrată la CNH-SA cu nr. 5836/11.05.2012 (anexa 54), Poliţia Municipiului Vulcan solicită serviciului CC-CFG „copii după materialul de verificare şi concluziile rezultate în urma anchetei”.
***
Prin adresa înregistrată la CNH-SA cu nr. DG/1709/02.05.2012 (anexa 55), Sindicatul Muntele-Departamentul Liber Independent EM Vulcan solicită „să fie informaţi cu primire la rezultatul anchetelor efectuate la EM Vulcan de către Corpul de Control al Directorului General”.

3. Concluzii
Pentru evenimentul din data de 25.07.2011, respectiv sustragerea a două carcase de compresor de tip L 100 (fier vechi) din incinta EM Vulcan, prin dispoziţia nr. 330 din 25.07.2012, directorul unităţii - ing. Enache Aurelian a dispus numirea unei comisii pentru cercetarea evenimentului.
În data de 27.07.2011, comisia a procedat la convocarea şi apoi audierea salariaţilor în legătură cu evenimentul menţionat, singura persoană care nu a putut fi audiată fiind
d-nul Bătrânu Nelu (care începând cu ziua următoare evenimentului a beneficiat de concediu medical…).
Comisia a încheiat raportul cercetării disciplinare prealabile în data de 29.07.2011, fiind înregistrat la EM Vulcan cu nr. 7285.
În urma raportului comisiei au fost sancţionate următoarele persoane:
• Urzică Cristian - şef sector VI transport, avertisment scris;
• Untaru lon-ing. CFL sector VI transport, reducerea salariului cu 5% pe o lună;
• Marin Toma-lăcătuş sector VI transport, avertisment scris;
• Pentru d-nul Bătrânu Nelu s-a dispus sancţionarea cu „retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile”.
• Comisia a solicitat prelungirea termenului de finalizare a cercetării disciplinare până la revenirea acestuia din concediu medical şi continuarea acesteia conform art. 267 alin. (2), (3) şi (4) din Codul Muncii în vigoare.
***
Prin adresa nr. 3518 din 24.08.2012, membrii corpului de control solicită directorului EM Vulcan, ing. Enache Aurelian, înştiinţarea de urgenţă, atât scris, cât şi telefonic la momentul revenirii din concediu medical a
d-lui Bătrânu Nelu. Cu toate acestea, d-nul Enache Aurelian aprobă două cereri de concediu de odihnă prin care d-nul Bătrânu Nelu prelungeşte lipsa din unitate şi astfel împiedicând continuarea cercetării disciplinare. Totodată aprobă şi programarea a 16 zile de concediu de odihnă în luna ianuarie 2012 (deşi d-nul Bătrânu Nelu în luna ianuarie 2012 mai avea 10 zile de concediu de odihnă restant din anul 2011).

Având în vedere cele mai sus menţionate,
d-nul ing. Enache Aurelian a fost sancţionat disciplinar cu reducerea salariului şi a indemnizaţiei de conducere cu 5% pe o perioadă de trei luni, în baza Informării Serviciului CC-CFG înregistrată la CNH cu nr. DG/540/02.02.2012.
În raportul comisiei de cercetare disciplinară prealabilă sunt propuse ca măsuri şi notificarea firmelor SC Comexim R SRL Lupeni (pt. conducătorul auto) şi SC Scorseze Security Int. SRL Bucureşti (pt. agentul de pază).
Cu toate acestea, începând cu data de 05.09.2011, d-nul Popa Mihai este reprimit la EM Vulcan ca deservent al autobasculantei cu nr. HD 07 KLU, cu acordul inginerului şef electromecanic Hisem Adrian. Totodată şi
d-na Grosu Zoiţa este reprimită ca agent de pază la EM Vulcan (pe acelaşi post la poarta nr. 2), d-nul ing. Hisem Adrian arătând în nota explicativă că nu a avut cunoştinţă de acest fapt (deşi d-na ec. Lucescu Mariana-responsabilul cu paza este în subordinea sa).
***
În data de 15.03.2012, d-nul Bătrânu Nelu s-a prezentat în audienţă la directorul general al CNH-SA, pentru a da explicaţii în legătură cu sustragerea de fier vechi din incinta EM Vulcan în data de 25.07.2012, iar în data de 16.03.2012 s-a prezentat la Serviciul C.C.-C.F.G. şi a susţinut o notă explicativă.

În urma verificărilor efectuate de membrii corpului de control, din documentele puse la dispoziţie de EM Vulcan şi din notele explicative date de:
- Enache Aurelian-director EM Vulcan,
- Hisem Adrian-ing. şef electromecanic,
- Bătrânu Nelu-şef echipă sector VI,
- Marin Toma-lăcătuş sectorul VI,
- Ion Viorel-aj. miner sectorul VI,
- Dinuţă Felicia-ing. Serv. MEAT,
- Lucescu Mariana-ec.Serv. MEAT,
- Căplescu Mariana- ing. r.n.ev.1. sector VI transport,
- Popa Mihai-conducător auto la SC COMEXIM SRL Lupeni,
- Grosu Zoiţa-agent de pază SC Scorseze Security Internaţional SRL Bucureşti,
- Smaranda Radu-şef obiectiv la SC SCORSEZE SECURITY INTERNAŢIONAL SRL, apreciem următoarele:
D-nul Bătrânu Nelu-şef echipă sector VI transport:
• În data de 25.07.2011, a dispus personalului din subordine (Marin Toma, Ion Viorel şi Ciurar Nelu) încărcarea a două componente de compresor de tip L-100 (fier vechi) în autobasculanta cu nr. HD 07 KLU,
• După încărcarea autobasculantei, a solicitat conducătorului auto Popa Mihai să transporte cantitatea de fier vechi la un centru de colectare aflat în apropierea EM Vulcan;
• Transportul fierului vechi s-a făcut în două curse, prima în intervalul 700-730 şi a doua în intervalul 800-830;
• A solicitat d-nei Grosu Zoiţa-agent pază la poarta nr. 2 să permită ieşirea autobas­cu­lantei fără a avea documente care să însoţească transportul de fier vechi şi să nu consemneze în registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor ieşirea fierului vechi din unitate;
• Atât agentei de pază cât şi personalului din subordine le-a spus că efectuarea transportului de fier vechi se face din dispoziţia directorului unităţii - ing. Enache Aurelian;
• La prima cursă de fier vechi s-a aflat alături de şofer în cabina autobasculantei, iar la a doua cursă a însoţit transportul cu maşina personală.
D-na Dinuţă Felicia-ing. Serv. MEAT.
• În data de 25.07.2011, deşi pentru intervalul 700-830 (perioadă în care s-au efectuat cele două curse cu fier vechi) i-a dispus conducătorului auto Popa Mihai să efectueze curse de steril, dar nu i-a întocmit documentele necesare şi nici nu i-a urmărit activitatea, încălcând astfel prevederile regulamentului de transport auto în cadrul CNH-SA.
D-na Căplescu Mariana-ing. r.n.ev.i. sector VI transport:
• A întocmit şi semnat în numele d-lui Bătrânu Nelu două cereri de concediu de odihnă.
D-na Lucescu Mariana-ec. Serv. MEA T:
• Nu a anunţat ing. şef electromecanic faptul că începând cu luna septembrie 2011, d-na Grosu Zoiţa a revenit pe acelaşi post de agent pază la poarta nr. 2 a EM Vulcan.
D-na Grosu Zoiţa-agent pază la poarta nr. 2, angajată a S. C. Scorseze Internaţional S.R.L. Bucureşti:
• În data de 25.07.2011, a permis ieşirea autobasculantei cu nr. HD 07 KLU, încărcată cu fier vechi (fără a avea documente justificative) fără a anunţa în acest sens ofiţerul de serviciu, dispecerul sau responsabilul servicii de pază.
D-nul Popa Mihai-conducătorul auto al autobasculantei cu nr. HD 07 KL U, angajat al S. C. Comexim R S.R.L. Lupeni:
• În data de 25.07.2011, a efectuat cele două curse cu fier vechi fără acordul responsabilului cu transportul auto de la E.M. Vulcan, care-i dispune şi controlează activitatea şi îi întocmeşte documentele de transport.
D-nul Hisem Adrian-ing. şef electromecanic:
• Nu a dus la îndeplinire măsura cuprinsă în raportul comisiei de cercetare disciplinară, prin faptul că deşi iniţial i-a dispus d-nei ec. Lucescu Mariana întocmirea adresei către SC Scorseze Security Internaţional SRL Bucureşti, ulterior acesta nu a mai fost de acord cu trimiterea acestei adrese;
• Deşi a fost membru în comisia de cercetare disciplinară şi a dispus şi întocmirea celor două adrese, nu a luat măsurile necesare pentru ca atât conducătorul auto, cât şi agentul de pază să nu mai presteze activitate în cadrul EM Vulcan (aceştia revenind în cadrul EM Vulcan, pe acelaşi post începând cu luna septembrie 2011).
• Nu şi-a îndeplinit atribuţiile privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii persoanelor din compartimentul condus, având în vedere faptul că atât activitatea de transport auto cât şi activitatea de pază sunt sub autoritatea sa.
D-nul Enache Aurelian-director EM. Vulcan:
Având în vedere că în notele explicative date, persoanele anterior menţionate arată că:
• D-nul Enache Aurelian a dispus d-lui Bătrânu Nelu să încarce fierul vechi în autobasculantă şi să-l ducă la centrul de fier vechi;
• D-nul Enache Aurelian a dispus condu­cătorului auto Popa Mihai (SC COMEXIM R SRL Lupeni) să se deplaseze cu autobasculanta în depozitul de lemn pentru a fi încărcată cu fier vechi;
• D-nul Enache Aurelian i-a solicitat d-nei Grosu Zoiţa (agent pază SC Scorseze Security Internaţional SRL Bucureşti) ca în declaraţia dată comisiei de cercetare disciplinară să descrie în mod eronat evenimentul din 25.07.2011;
• D-nul Enache Aurelian i-a solicitat d-nei Căplescu Mariana să întocmească în numele d-lui Bătrânu Nelu două cereri de concediu de odihnă,
apreciem faptul că d-nul ing. Enache Aurelian se face vinovat de „abuz de autoritate faţă de personalul din subordine, ştirbirea autorităţii conducătorilor ierarhici inferiori sau afectarea demnităţii personalului din subordine” încălcând prin aceasta Art. 188.(1), litera d, din C.C.M. 2012.
***
Registrul de evidenţă a accesului autovehiculelor de la poarta nr. 2 nu este completat corespunzător la toate rubricile.
***
Prin adresa nr. 515.855 din 26.07.2011, Poliţia Municipiului Vulcan solicită EM Vulcan mai multe date referitoare la evenimentul petrecut în data de 25.07.2011.
Ca răspuns la această solicitare, EM Vulcan transmite Poliţiei Municipiului Vulcan adresa nr. 7297/29.07.2011.
***
Prin adresa nr. 515.855, înregistrată la CNH-SA cu nr. 5836/11.05.2012. Poliţia Municipiului Vulcan solicită serviciului CC-CFG „copii după materialul de verificare şi concluziile rezultate în urma anchetei”.
***
Prin adresa înregistrată la CNH-SA cu nr. DG/1709/02.05.2012, Sindicatul Muntele - Departamentul Liber Independent EM Vulcan solicită „să fie informaţi cu privire la rezultatul anchetelor efectuate la EM Vulcan de către Corpul de Control al Directorului General”.

Propuneri
Conducerea EM Vulcan va solicita firmei de pază completarea în mod corespunzător a registrelor de evidenţă a accesului autovehiculelor pe porţile EM Vulcan şi respectarea întocmai a prevederilor Planului de pază al unităţii.
Conducerea EM Vulcan va solicita firmei de pază ca d-na Grosu Zoiţa să nu mai presteze activitate ca agent de pază la poarta nr. 2-Procop.
Pentru neîncunoştinţarea conducătorilor ierarhici asupra unor deficienţe de natură a stânjeni desfăşurarea normală a activităţii (art. 187 lit. p din CCM/2012), respectiv neanunţarea ing. şef electromecanic de faptul că începând cu luna septembrie 2011 d-na Grosu Zoiţa a revenit pe acelaşi post ca şi agent pază la poarta nr. 2 a EM Vulcan, propunem sancţionarea d-nei Lucescu Mariana - economist în cadrul Serv. MEAT (responsabil servicii de pază), cu avertisment scris, conform art. 192. (1) lit. a din CCM/2012.
Pentru nerespectarea prevederilor regulamentului de transport auto în cadrul CNH-SA şi a atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor cuprinse în fişa postului (art. 187 lit. q din CCM/2012), propunem sancţionarea d-nei Dinuţă Felicia - ing. Serviciul MEAT (responsabil cu transportul auto), cu avertisment scris, conform art. 192. (1) lit. a din CCM/2012.
Pentru efectuarea în timpul programului de lucru a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de serviciu (art. 187 lit. j din CCM/2012), respectiv întocmirea şi semnarea cererilor d-lui Bătrânu Nelu, propunem sancţionarea d-nei Căplescu Mariana - ing. r.n.ev.i. sector VI transport, cu avertisment scris, conform art. 192. (1) lit. a din CCM/2012.
Pentru neîndeplinirea atribuţiilor privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii persoanelor din compartimentul condus (art. 188.(1) lit. a din CCM/2012), respectiv verificarea activităţilor de transport auto şi de pază, propunem sancţionarea d-lui ing. Hisem Adrian - ing. şef electromecanic cu reducerea salariului de bază pe o durată de 1 lună cu 5%, conform art. 192. (1) lit. c din CCM/2012.
Pentru efectuarea în timpul programului de lucru a unor lucrări ce nu au legătură cu obligaţiile de serviciu (art. 187 lit. j din CCM/2012), respectiv încărcarea şi transportul la un centru de fier vechi a două componente de compresor de tip 1. 100 (din dispoziţia directorului unităţii - conform celor arătate în notele explicative luate cu ocazia verificărilor), propunem sancţionarea d-lui Bătrânu Nelu-lăcătuş sector VI transport, cu reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10%, conform art. 192. (1) lit. c din CCM/2012.
Pentru abuzul de autoritate faţă de personalul din subordine, ştirbirea autorităţii conducătorilor ierarhici inferiori sau afectarea demnităţii personalului din subordine (art. 188.(1) lit. din CCM/2012), respectiv:
• a dispus d-lui Bătrânu Nelu să încarce fierul vechi în autobasculantă şi să-l ducă la centrul de fler vechi;
• a dispus conducătorului auto Popa Mihai (SC COMEXIM R SRL Lupeni) să se deplaseze cu autobasculanta în depozitul de lemn pentru a fi încărcată cu fier vechi;
• i-a solicitat d-nei Grosu Zoiţa (agent pază SC Scorseze Security Internaţional SRL Bucureşti) ca în declaraţia dată comisiei de cercetare disciplinară să descrie în mod eronat evenimentul din 25.07.2011;
• i-a solicitat d-nei Căplescu Mariana să întocmească în numele d-lui Bătrânu Nelu două cereri de concediu de odihnă,
(după cum se arată în notele explicative luate cu ocazia verificărilor), propunem sancţionarea d-lui ing. Enache Aurelian - director EM Vulcan, cu reducerea salariului de bază şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 3 luni cu 10%, conform art. 192. (1) lit. d din CCM/2012.
După aprobarea informării, câte un extras din informare (cuprinzând capitolele 1, 3 şi 4), va fi transmis la Direcţia Resurse Umane din cadrul CNH-SA şi la E.M. Vulcan spre ştiinţă şi conformare, iar o copie a informării (inclusiv anexele) va fi trimisă Poliţiei Municipiului Vulcan ca răspuns la solicitarea înregistrată la CNH-SA cu nr. 5836/11.05.2012.
Totodată se va răspunde Sindicatului Muntele - Departamentul Liber Independent EM Vulcan la solicitările din adresa înregistrată Ia CNH-SA cu nr. DG/1709/02.05.2012.
E.M. Vulcan va comunica Serviciului Corp Control-C.F.G. până în data de 15.06.2012 măsurile dispuse.
Şef Serviciu
ec. Radu Lupuleac
Întocmit:
ec. Robert Sandu


Comentarii articol (9 )

#1 INTREBARE09.02.2014,  21:08:05
Cine l-a sustinut pe acest Cafeluta sa ajunga iar director ??intreb ca nu pot sa imi dau seama pe ce criterii?
#2 ion09.02.2014,  22:50:51
cafeluta un pupincurist fara scrupule
#3 ...09.02.2014,  23:04:24
De ce se numeste cafeluta???????? Face cafele??????
#4 Petre10.02.2014,  06:44:33
Concluzia Corpului de Control: apreciem faptul că d-nul ing. Enache Aurelian se face vinovat de „abuz de autoritate faţă de personalul din subordine, ştirbirea autorităţii conducătorilor ierarhici inferiori sau afectarea demnităţii personalului din subordine. De furt calificat din avutul public nu se aminteste?
#5 modoran10.02.2014,  16:57:13
Cine l-a susţinut? Un alt hoţ, care a evitat puşcăria, cu traista de parai. Gheorghe Ile, primarele de Vulcan. Când Ile cu amanta de serviciu, Angela Stoica, a fugit de la PC la PDL, l-a luat şi pe Cafeluţă. Apoi au fugit toţi trei la USL. Doctorul Cafeluţă este cel mai clar exponent al incompetenţei. Cu oameni ca el se duce dracu Valea... Ile, mîncaţiaş mustaţa, o să dai curând socoteală, farmacia mătii.
#6 dragoi10.02.2014,  16:59:58
uitati va ce fata de smenar are asta numai cind ii vad poza si simt instantaneu nevoia sa mi controlez buzunarele sa vad daca mai am portofelul.
#7 gheorghe11.02.2014,  13:21:32
Sa nu credeti cumva, ca nu a pus ochii pe ceva fier nu prea vechi, ca rasplata numirii pentru "IL CAPO "Marian C ,ca doar nu l-a sustinut degeaba.Aferim!
#8 Relu14.02.2014,  23:10:20
Dragoi ai punctat bine, pe hoti i tradeaza fata.
#9 nae18.02.2014,  00:19:36
asa sunt toti psdistii si de la nivel central si in general cam toti politicienii astia care de 23 de ani nu au facut altceva decat sa fure,sa distruga tara asta.


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 7 ori 2  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

Pe aceeasi tema
Statutul de consilier local independent îi cam incomodează pe colegii lui de consiliu local vulcănean, rămaşi înre[..]
30.03.2015, 20:21   |    13 comentarii
La sfârşitul lunii februarie, consilierii locali vulcăneni au aprobat „modificarea HCL nr.89/ 2012 privind desemnare[..]
02.03.2015, 20:11   |    7 comentarii
Deşi, pentru moment, în aşteptarea dinţilor celor noi, e chel în gură, consilierul local independent Aurelian Enac[..]
16.02.2015, 20:05   |    12 comentarii

La sfârşitul săptămânii trecute, inginerul Aurelian Enache, fost până atunci director, iar, mai apoi, adjunct şef[..]

26.01.2014, 19:59   |    11 comentarii
- - - - - -
- - -
- - -
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter