05.07.2016,  19:49:21 | 4 comentarii | 6774 vizualizari
Primim la redacţie / Scrisoarea deschisă a inginerului pensionar Dane
de Diana Popescu
Apreciem preocuparea inginerului pensionar Dane pentru salvarea mineritului Văii Jiului. Din păcate, acesta nu mai poate fi salvat. Complexul Energetic Hunedoara a reintrat în insolvenţă şi apoi în faliment. Angajaţii săi vor fi concediaţi. Adică, vor rămâne pe drumuri. Fapt pentru care viitorii şomeri trebuie să le mulţumească, printre alţii, lui Petre Bebe Nica (Sindicatul Muntele) şi lui Cosmin Chiuzan (fiind o chestie serioasă, nu îi mai spunem cum îi spun ortacii: „Chiuzan – coadă de ciocan”…). Publicăm din respect această scrisoare deschisă. Dacă ing. Dane ar fi racordat la realitate şi ar şti că CEH este în insolvenţă şi că urmează falimentul, cu siguranţă nu ar mai fi scris această scrisoare. Şi astfel, dvs. cititorii, aţi fi lecturat în această pagină altceva.
 
Supun atenției opiniei publice şi factorilor de decizie, cu scopul implementării unui Program minier de inginerie tehnologică operațională destinat mineritului în general și în cărbune în special o soluție rațională definitivă pentru practicarea mineritului în siguranță, rentabil, profitabil pentru proprietar și benefic păcii sociale.
Sunt ing. DANE IGNAT FRANCISC, originar din Petroșani, cu domiciliul în str. Carpați 4/4, localitatea Petroșani, județul Hunedoara, de profesie inginer miner, promoția 1971, cu o experiență de o viață dedicată mineritului, din care peste 15 ani ca inginer șef la mine de cărbune cu o producție anuală de peste două milioane tone. În familie reprezint a treia generație de mineri.
Constatând, în această calitate, lipsa de strategie, tacticile păguboase, evenimentele tragice și nemulțumirile sociale legate de minerit, de mai bine de 15 ani am elaborat, și, semnalez, un Program minier, specific fiecărei mine care se bazează pe reorganizarea din temelii a activității, bazat pe experiența cunoașterii tehnologiei miniere, pe experiența responsabilă de practicare a mineritului clasic, sigur, precum şi pe aplicarea și respectarea normelor de siguranță. Programul exclude practicarea acordului global în mineritul subteran în favoarea dimensionării programate a lucrului în echipă, reducând astfel, la minim, posibilitatea producerii de accidente și evenimente neașteptate, tragice.
Scopul implemetării Programului minier (petrol-gaz și energie electrică) este alimentarea bugetului național, îndeplinind astfel aștep­tările proprietarului public la un trai mai bun, în condițiile în care se garantează siguranța lucrătorului și a zăcământului, îndeplinirea tuturor așteptărilor angajaților din subteran și, astfel, pacea socială, prin exploatarea constantă a producției zilnice programate, prin extragerea integrală rentabilă la un preț constant a rezervei, inclusiv închiderea treptată, definitivă, a minei și ecologizarea perimetrului pe costuri de producție.
În lipsa Programului minier, orice ajutor financiar, investițional bine intenționat, acordat minelor în funcție nu face decât să prelungească agonia acestora!
Bogăția unei țări însumează bogățiile naturale și tot ceea ce a făurit națiunea până la acea dată, exceptând agricultura, determinând prosperitatea și locul națiunii în lume. Bogățiile naturale solide sunt inalienabile și constutie proprietate publică și, ca atare, sunt încredințate reprezentantului suprem al poporului datorită importanței lor economice și strategice penru națiune. Din aceste considerente, majoritatea țărilor conduse înțelept și consolidate economic și-au propus, au investit și au reușit să inventarieze rezervele lor importante și valoroase cu care au fost hărăzuite de natură, investind chiar în valoroase zăcăminte din afara țării.
Se cunoște că lucrările complexe de explorare-deschidere și apoi exploatare a unui zăcămînt durează zeci de ani și mai multe generații, interval în care în lipsa unei piețe sigure și a unui program profesional rațional concret, se pot lua decizii conjuncturale, aparent avantajoase, dar care pot afecta ulterior rentabilitatea minelor și a siguranței perimetrului, cele mai mici greșeli putând induce în timp nemulțumiri sociale, pagube materiale, evenimente majore și chiar catastrofe ecologice. 
Banca Bogăţiilor Naturale. Această posibilitate este definitiv exclusă atunci când se înființează o instituție capabilă să transforme aceste bogății în bani, Banca Bogățiilor Naturale (BBN), subordonate direct Reprezentantului Suprem al Poporului, care să constituie puntea de legătură dintre bogățiile aflate în natură, piață sigură profitabilă de desfacere și bugetul național.
BBN are capitalul format din contractele ferme, bogățiile naturale în stoc și cele în exploatare, având atribuții bancare, comerciale, de asigurare (din care se autogospodărește), reprezentare și protocol, fiind furnizorul de date, analize și propuneri din acest domeniu care să stea la baza activității legislative a Reprezentantului Suprem al Poporului, degrevând definitiv guvernele de aceste responsabilităti.
BBN înființează propriul prestator de servicii miniere al Statului, care funcționează în baza legislației Societăților cu Răspundere Limitată (S.C.Uzina Minieră... Societate de Stat cu Răspundere Limitată - SSRL).
În situația în care, la propunerea BBN, Reprezentantul Suprem al Poporului hotărăște ofertarea internațională a investiției și a lucrărilor impuse de Programul Minier, Contractul de Concesionare a Lucrărilor din Perimetrul Minier se acordă, tot gratuit și cu toate aprobările și avizele legale, unor prestatori de servicii specializate străine, autorizate. În acest caz Contractul se atribuie prin licitație deschisă în funcție de cel mai bun preț și timp de explorare-deschidere și preț de exploatare precum și de modul și condițiile în care se rambursează investiția de către BBN, care asigură piața de desfacere, încasează profitul la poarta uzinei miniere de producție și încheie și asigurare internațională. 
Pentru asigurarea pieței profitabile de desfacere, BBN trebuie să dispună de date certe, garantate, legate de calitatea, gradul de prelucrare, prețul rentabil și producția zilnică optimă minimă sigur realizabilă, date furnizate de o instituție națională, profesională, responsabilă. În acest scop se înființează Autoritatea Națională Minieră (ANM).
ANM este condusă de unica instituție profesională, academică, acreditată, Facultatea de mine și facultățile înrudite, având în componență Autoritatea Națională Geologică și Institutul de Cercetări Miniere. La cererea BBN, elaborează Programul minier de inginerie tehnologică operațională computerizat, specific fiecărei uzine miniere (SSRL) și fiecărui perimetru minier - care să stea la baza activității sigure și rentabile definitive a fiecărui prestator de serviciu specializat şi autorizat.
În prezent, pentru cărbune principala piață o constituie termocentralele. În acest context se constată că se exploatează fără să contribuie la bugetul național, epuizând rezerve importante de combustibil pentru arderea acestora în termocentrale care funcționază cu randamentul proiectat de 40% (cele pe gaz doar 60%), arzând astfel, degeaba, imense volume de metan și cărbune! 
Soluția asigurării energiei strategice naționale și protejarea rezervelor constă în arderea exclusivă a cărbunelui în centralele electro-termice (CET) ecologice, focare sistem forjă, în care se insuflă aer în loc de metan, cu o putere instalată ieftină de 40-70 Mwh, care devin importante prin numărul lor (50 CET X 40 Mwh = 2000 Mwh) fiecare consumând atâta cărbune pe an cât consumă o termocentrală în câteva zile, îndeplinind și așteptările de încălzire și apă caldă a populației, deservind și sere industriale.
Cu extragerea bogățiilor naturale solide se ocupă știința ingineriei miniere.
Inginerește, toate minele sunt bune, sigure și rentabile. O mină bună poate ajunge rea atunci când este condusă neprofesional, preferențial și prost, situație imposibilă să apară după implementarea Programului minier (computerizat).
Datorită rupturii reale existente între teoria și practicarea efectivă a mineritului, a fost indusă și acceptată ideea că nu se poate practica mineritul fără subvenționare, în condițiile în care simpla logică a contabilității demonstrea­ză că soluția unică, definitivă pentru ca o mină să fie rentabilă este ca valoarea produc­ției livrate și plătită lunar să fie mai mare decât cheltuielile de producție, condiție garantată definitiv prin Programul minier de inginerie tehnologică operațională, specific fiecărei uzine miniere (SSRL).
MINA este o uzină de producție, dar subterană, care are materia primă asigurată de zăcământul supus extragerii, în care își desfășoară activitatea, exclusiv în baza Programului minier elaborat de ANM, un prestator de servicii miniere, autorizat al statului - care are și formează propriul personal specializat şi care se autogospodărește rentabil, angajat în condiții impuse contractual de către BBN cu scopul valorificării profitabile a producției.
Spre deosebire de exploatarea petrolului și gazului, unde locul de muncă este stabil și se bazează pe mașini-unelte, în minerit locul de muncă se mută ciclic, urmărind contactul cu roca supusă excavării, iar unealta principală, „inteligenţa umană”, cea mai de preț rămâne veșnic MINER, fără prezența și aportul căruia activitatea minieră nu poate avea loc.
În secolul XXI a lucra în mină nu mai poate fi considerată munca cea mai de jos, sacrificiu sau pedeapsă, o dată ce profesia de miner este o profesie ca oricare altă meserie, care impune aptitudini fizico-psiho-medicale, calificare, experiență, lucrul în echipă, asumarea de responsabilități și riscuri.
MINERUL, în schimbul muncii depuse, primește răsplata bănească, recompense materiale (hrană, căldură, energie), facilități de împrumut bancar (casă, mașină) și aprecierea colectivului, precum și avantajul la pensionare, după 20 ani efectiv de prestați în subteran și o pensie apropiată de salariu. În acest context admiterea de a lucra în mină devine un privilegiu social!
Directorul (managerul) uzinei miniere, SSRL privat, este numit prin concurs de către ANM, are un salariu cu 30% mai mare decât minerul, al 13-lea salariu și un bonus anual bănesc echivalent cu 1% din valoarea producției suplimentare anuală realizată (aproximativ 20 mii $ brut), răspunzând material și penal de întreaga activitate impusă prin Programul minier de inginerie tehnologică operațională, computerizat, specific minei și de angajarea nominală a personalului propriu.
Implementarea Programului minier, în uzina minieră, SSRL de cărbune (huilă) în funcție, se face la prețul de 60 $/tonă cu durata de 6-10-maxim 18 luni, este specific fiecărei mine cu personalitate juridică și cu propriul Regulament de Ordine Interioară – de la caz la caz, depinde de starea minei, cu program de opt ore cu schimb la suprafață/șapte ore la locul de muncă, cinci zile/săptămână și sâmbăta dimineața. Programul se consideră implementat după prima lună în care se extrage zi de zi producția optimă minimă rentabilă programată (1.750 tone, 270 zile și peste 500 mii tone/an), cu marja de siguranță de 25% impusă de program, după această lună prețul tonei de cărbune extras la calitatea din strat este garantat la 40 $/tonă, timp de trei ani!
În acest interval se cristalizează, prin instruire și atentă organizare și disciplină tehnologică, posibilitățile sensibile de reducere a prețului de producție valabile, definitive, pe toată durata exploatării rezervei, generând garantat profitul din diferențele dintre prețul de vânzare și prețul de producție încasat de BBN la poarta minei.
Costul implementării Programului minier de inginerie tehnologică operațională computerizat nu depășește cuantumul anual de 10 mil.$ garantat, să fie realizat an de an după implementare și se obține de la BBN, prin emiterea de obligațiuni bancare, sau de la oricare bancă comercială la care este arondată mina.
Efortul financiar pentru implementarea Programului elaborat de A.N.M. la o mină în funcție constă în: înființarea societății; dotarea tehnologică prin leassing; optimizarea - selectarea personalului angajat; prime de consolare de 4.000 $ pentru fiecare actual angajat care nu dorește să mai lucreze în subteran pe postul motivat tehnologic oferit (sau inapt subteran) și care vor fi îndrumați spre angajare prioritară la prestatorii de servicii, autorizați, către care se înstrăinează toate activitățile secundare neproductive posibile; instruire-calificare personal; măsuri administrative; costul elaborării Programului computerizat.
 Ing. Ignat Francisc DANE

Comentarii articol (4 )

#1 ADRIAN06.07.2016,  10:18:26
Atâta timp cât există posibilitatea furatului totul „merge bine” pentru cei care își umflă buzunarele de la bugetul statului. Există soluții pentru mineritul Văii Jiului dar nu se vrea, pentru că, cei aflați la putere stăpânesc cel mai bine arta de a fura și nicidecum nu sunt interesați de promovarea unei strategii pentru revitalizarea mineritului în Valea Jiului. Nu peste mult timp în Valea Jiului vor rămâne doar pensionarii.
#2 Marian07.07.2016,  00:07:51
Nu are nicio legătură insolvența și falimentul CEH-ului cu programul minier prezentat de ing. Dane Ignat. Eu asta am înțeles, una-i una și alta-i alta. Acest program se referă la o strategie pentru salvarea mineritului în Valea Jiului și nu numai, iar ce s-a întâmplat cu mineritul din 1997 și până azi oricine poate vedea prin starea dezastroasă în care a ajuns Valea Jiului.
#3 Costantin Ilie20.07.2016,  13:33:20
Toată stima pentru dl Dane, dar e rupt de realitatea actuală. Principala problemă a Văii Jiului este faptul că România, la bruma de industrie care i-a rămas, NU ARE NEVOIE de energie. Oferta e foarte mare: energie hidro, panouri solare, centrale eoliene, energie nucleară, lignit. Plus energia din huilă, care e CEA MAI SCUMPĂ şi CEA MAI POLUANTĂ. Nu avem cumpărători pentru energia noastră. Nu poţi forţa agenţii economici, ăia care mai sunt, să cumpere energia noastră, câtă vreme pe piaţă există energie mult mai ieftină. România e prinsă în sistemul energetic UE: chiar dacă nu plouă şi nu bate vântul, are energia asigurată pe caz de criză. Din păcate, situaţia mineritului nostru este fără ieşire.
#4 walter21.07.2016,  09:47:03
eu de ex. nu doresc sa fie salvat mineritul. punct. vreau in schimb sa invie turismul


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 4 ori 10  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
- - - - - -
- - -
- - -
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter