11.08.2016,  16:50:11 | 0 comentarii | 2082 vizualizari
Pe urmele meseriaşilor şi negustorilor / Cererile de brevete
de Ziarul Vaii Jiului
O sursă importantă pentru înţelegerea istoriei comerţului petroşenean o reprezintă corespondenţa dintre meseriaşi/ negustori şi Primăria Petroşani, purtată în vederea acordării de către municipalitate a brevetului de meserie. Din aceasta rezultă câteva date interesante: vârsta, locul de naştere, domiciliul, profilul afacerii, data când anunţă deschiderea/ închiderea afacerii şi unde, când i se acordă brevetul de meserie petentului ş.a. Vom trece în revistă câteva dintre cererile meseriaşilor şi negustorilor din anii 1926, 1927, 1928, 1929 şi 1935, suficiente pentru a ilustra cele înşirate înainte. 
 
Două meserii, două brevete
„Subscrisul, care sub numărul 4055 - 925, am primit brevet de meserie ca vopsitor, Vă rog cu tot respectul binevoiţi a-mi da şi pentru meseria de zugrav, din motivul că aceste meserii sunt în strânsă legătură. Ca conducător, am angajat pe Kiss Emerich, care, conform brevetului de muncă, este apt pentru ambele meserii”. (Marcus Löwi, 14 ianuarie 1926)
 
O alegere inspirată: poştaşul
„Subscrisa cere un brevet de bombonerie şi librărie, voiesc a mă ocupa şi cu vânzarea de ziare, şi anume Ujsag şi altele... Vă rog respectuos a-mi da brevetul necesar. Totodată, am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că vânzarea ziarelor voiesc a o face şi cu distribuirea pe străzi, pentru care scop l-am angajat pe Dubas Petru fost factor poştal” (Berta Ritter, 22 ianuarie 1922).
 
În casele bisericii romano-catolice
„Subscrisul, care am un atelier de croitorie pentru albituri, Vă rog cu tot respectul binevoiţi a-mi da brevet de meserie pentru croitorie şi totodată şi pentru prăvălie, unde voi vinde lucrurile făcute de mine. Voiesc a observa că acest atelier a fost condus de soţia mea care, sub. No. 5/ 1924, a şi avut brevetul de meserie, însă a abzis. Voesc a observa că atelierul şi prăvălia vor fi în casele bise­ricii romano-catolice din localitate. (Emanuel Goldberger, 29 ianu­arie 1926)
 
Brevet pentru restaurant coser 
„Subscrisul, care am domiciliul stabil în această comună de circa 23 ani şi am brevet de meserie ca negustor pe piaţă, Vă rog cu tot respectul binevoiţi a-mi da brevet de meserie pentru restaurant coşer şi hotel. Acest restaurant şi hotel va fi în edificiul lui Bernstein Iosif, unde Moses Ignatie a avut restaurantul. (Ioan Hirsch, 1 februarie 1926) Alimentele Coser (Kosher) se referă la legile dietetice religioase evreieşti care fac parte din codul de legi din Tora, unde se specifică modul de preparare al alimentelor şi care sunt acestea. Întrucât în localităţile Văii Jiului în epoca interbelică au locuit numeroşi evrei, este explicabil demersul comercial al negustorului Hirsch. 
 
Prăvălie cu delicatese 
„Cu onoare vă încunoştinţăm că în Str. Mihai Viteazul nr. 2 voiesc a deschide un depozit din articole de alimentaţie (delicatese, brânzeturi, conservi, carne afumată”. (Alexandru Molnar, 3 februarie 1926)
 
Din era maghiară…
„Subscrisul, care încă sub era maghiară am avut brevet de meserie pentru întreprinderi industriale, însă acolo l-am pierdut, Vă rog cu tot respectul binevoiţi  a-mi elibera un alt brevet tot pentru întreprinderi industriale”. (Rudi Mureşan, 17 februarie 1926)
 
Atelierul de maţe  
La 24 februarie 1926, măţarul Lazăr Nathan, de loc din Alba Iulia, se adresează respectuos primarului Petroşaniului: „(…) dorind a încheia contract cu consumul muncitorilor asupra stocului de maţe care cade în măcelăria numitei firme, înainte de a-mi semna contractul, am nevoie de deciziunea D-voastră în privinţa aceea dacă voi putea primi de la D-voastră brevetul pentru exercitarea meseriei în comuna Petroşani şi că voi putea exercita în atelierul existent în abatorul comunei Petroşani. Ofer pentru atelierul de maţe pe durata până îmi expiră contractul cu Consumul o chirie lunară de 1.000 lei, pe lângă aceasta, sunt dispus să preiau lucrarea maţelor şi de la măcelarii privaţi din Petroşani, sub condiţiunile care le are măţariu Kalbacs. Sunt dispus să lucrez şi împreună cu Kalbacs, lucrând eu pentru Consum, iar dânsul pentru măcelarii privaţi, dar în cazul acesta Vă pot oferi numai o chirie lunară de 500 Lei. În caz de veţi binevoi a-mi primi oferta de mai sus vă rog respectuos a-mi elibera şi brevetul de meserie. Vă rog respectuos a decide asupra ofertei mele până la 27 Februarie 1926, fiindcă termenul de a încheia contractul cu Consumul Muncitorilor s-a stabilit în 1 Martie 1926”.
 
Restaurant, separat de… cârciumă
„Subscrisa, care am brevet de vânzare pentru vânzarea băuturilor spirtoase în mod nelimitat, Vă rog cu tot respectul, binevoiţi a-mi da un brevet de meserie pentru restaurant. Restaurantul îl voi deschide tot în casele mele din Str. A. Vlaicu, care va fi separat de localul cârciumii”. (Ana Bogdan, 12 mai 1926)
 
Tâmplarul Iencsi
„Subscrisul care, conform livretului de muncă, sunt de meserie tâmplar, şi am domiciliul stabil în această comună împreună cu părinţii mei din anul 1913, Vă rog cu respectul binevoiţi a-mi da brevet de meserie ca tâmplar, ca să pot continua meseria ca măestru. (Carol Iencsi, 14 mai 1926) 
 
O cerere cam bizară
„Conform alăturatului certificat de meserie, cu onoare vă rog, Domnule Primar, să binevoiţi a muta certificatul de meserie pentru restaurant din strada Aurel Vlaicu no. 70, în strada Regele Ferdinand No. 100. Cererea mea o fac din cauză că la locul meu actual vin căruţele din Regat, care oprind înaintea prăvăliei mele, cer câte un ceai sau mâncări calde, iar eu în situaţia mea de astă zi nu sunt în stare a servi pe aceşti clienţi”. Cererea lui Samoilă Rosenberg, căci despre el este vorba, pare puţin cam bizară, înţelesul ei scăpându-ne ca nisipul printre degete. Păi, dacă sunt mulţi clienţi, îţi muţi prăvălia? Nu încerci să le faci faţă? Sau, poate, de vină să fi fost condiţia mai modestă a potenţialilor muşterii, nişte asudaţi de căruţaşi. Probabil, dacă aceştia ar fi fost conducători de atelaj alta ar fi fost situaţia… 
 
Zidarul Heincz
„Subscrisul, care am domiciliul stabil în această comună şi sunt de meserie zidar, Vă rog cu tot respectul, binevoiţi am da brevet de meserie, pentru a putea continua această meserie. Am onoarea a anexa livretul de muncă, din care reiese că din anul 1912 am fost angajat la Societatea minelor de cărbuni Petroşani”. 
(Francisc Heincz, Petroşani, 14 iunie 1926)
 
Prăvălie de modă şi textile
„Subsemnatul, care am avut ani de-a rândul brevet de meserie pentru prăvălie mixtă, iar în ultimii doi ani, adică până în 1 ianuarie am fost în comuna Lupeni, ca conducătorul prăvăliei lui Gardoş, am onoare a vă aduce la cunoştinţă că am închiriat localul lui Jünger Samoilă, de pe str. Regele Ferdinand, unde voiesc a des­chi­de o prăvălie de modă şi textile. Vă rog binevoiţi a-mi da brevetul necesar sub firma Raven Rudolf et. comp.” (Raven Rudolf şi Adolf  Gardoş, 10 iunie 1926, Petroşani)
 
Prăvălie de modă
„Subscrisa care am domiciliu stabil în această comună, şi voiesc a deschide o prăvălie de modă pentru dame şi domni, şi anume în casele Jiului Cultural din str. Regele Ferdinand. Vă rog cu tot respectul, binevoiţi a-mi da brevetul de meserie”. (Elisabeta Socola, Petroşani, 15 iunie 1926)
 
El, invalid de război, mama - văduvă 
„Subsemnatul care sunt invalid de război, şi prin urmare infirm de lucru (chilav pe mâna dreaptă, Vă rog cu tot respectul binevoiţi a-mi da un brevet de meserie pentru restaurant. Restaurantul voiesc a-l deschide în casele lui Rosenberg din Dărăneşti. Voiesc a observa că mama este văduvă de războiu, cu 2 fete minore, pentru a căror întreţinere avem noi a ne îngriji, nu avem nici o avere împreună, cât de mică şi suntem în mizerie mare. Vă rugăm, deci, din acest motiv binevoiţi a ne da brevetul cerut, ca să ne putem asigura traiul vieţii”. (Dumitru Iuga, Petroşani, la 23 iunie 1926)
 
Vase emailate! Vase emailate! 
„Subsemnatul Aftergut Iosif, maestru tinichigiu, domiciliat în oraşul Deva, cu onoare vă rog să binevoiţi, pe baza actelor aici anexate, a-mi elibera un brevet de meserie pentru comerţul cu vase emailate şi cele pregătite din tinichea albă pe teritoriul oraşului Petroşani”. (Deva, 28 iunie 1926)
Primăria Deva trimite primăriei Petroşani brevetul de meserie de la Deva: „Dl. Josif Aftergut, domiciliat în Deva, a dovedit în mod demn de încrede că voeşte să practice meseria de TINICHIGIU şi comerţ cu vase emailate pe teritoriul oraşului Deva”.
 
Cofetărie în… bodegă
„Subscrisul, care am brevet de meserie pentru bodegă, vrem a deschide şi o cofetărie în localul unde am şi bodega. Vă rog, cu tot respectul, binevoiţi a-mi da brevetul necesar. Ca conducător va fi Rozemi Ludovic, calfă de cofetar”. (Eduard Macai, Petroşani, 30 iunie 1926)
 
Pantofar la curtea… fotografului
„Subscrisul, care sunt de meserie pantofar, Vă rog binevoiţi a-mi acorda brevetul de meserie, pentru a putea continua meseria ca măestru. Am onoare a anexa livretul de lucru, din care reiese că sunt născut în comuna Livadia de câmp şi că am învăţat meseria aici, iar mai bine de doi ani am lucrat ca (sic!) calfă în această meserie. Voiesc a observa că atelierul îl voi avea în curtea proprietarului de casă Ioanovits din str. Regele Ferdinand”. (Beniamin Rosenfeld, Petroşani, 20 iulie 1926)
În 1926 exista un recomandare tip adresată primarului, cu antetul Corporaţiunii Meseriaşilor Petroşani şi cu semnătura preşe­dintelui T. Munteanu. Şi cizmarul Rosenfeld beneficiază de o asemenea recomandare.
Cam un an a reparat încălţămintele petroşeneneilor Rosenfeld. La 11 iunie 1927, acesta aduce la cunoştinţa primarului faptul că renunţă la brevetul de meserie, invocând un motiv cât se poate de simplu: „din cauză că nu sunt în stare a menţine atelierul printre greutăţile de viaţă actuale”. 
 
Atelier filială 
„Subsemnatul, care am domiciliul stabil în comuna Livezeni, Aninoasa, şi sunt de meserie croitor, voiesc a-mi deschide în comuna Petroşani un atelier ca filială, pentru a putea lucra comenzile făcute de aici, în această localitate”. (Ioan Malek, Petroşani, 15 septembrie 1926)
La 16 septembrie, Primăria Livezeni îi înmânează Certificatul de moralitate, un act obligatoriu care trebuie alăturat cererii: „Subsemnata primărie comunală adevereşte oficios că Isidor Malek, croitor, domiciliat în comuna Livezeni - Aninoasa, în etate de 30 ani, căsătorit, de confesiune izraelit, este de purtare ireproşabilă bună (sic!); nu a fost pedepsit nici pentru crime, nici pentru delict”. 
Marek plăteşte la casieria primăriei Petroşani o taxă pentru eliberarea unui brevet industrial de 150 lei, pentru care i se eliberează, la 24 octombrie 1926, o recipisă.
   
Modistă în Ardeal cu referinţe regăţene 
„Subsemnata, care am învăţat meseria de modistă şi am domiciliul stabil în această comună, voiesc a deschide un atelier în casele d-lui Carol Gausman, din str. Gării”. (Ileana Hegji, 12 octombrie 1926).
Petenta Ileana (sau Ilonka, cum apare în alte acte) ataşează la cerere şi o recomandare din regat, semnată, ştampilată şi… parafată de Madam Verona N. Simionescu, modistă în târgul Piteştilor: „Prin prezenta certific că D-şoara Elena Hogji a fost în magazinul meu de mode ca lucrătoare, timp de doi ani, cu începerea la lucrul din anul 1916, luna Ianuarie în 5, şi până în anul 1918, Ianuarie în ziua de 20. Şi în care timp a avut purtare bună, având perfectă cunoştinţă în această meserie, şi merită a obţine această adeverinţă spre a conduce atelierul şi magazinul de modistă”.    
 
Hotel „Bucureşti”
„Subsemnatul am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că am preluat Hotelul şi Restaurantul Bucureşti, şi cu data de 16 octombrie a.c. va fi sub conducerea mea. Vă rog binevoiţi am da brevet de meserie pentru hotel, restaurant şi cafenea, şi totodată dreptul de domiciliare”. (Mauriţiu Klein, Petroşani, 15 octombrie 1926)
La 24 mai 1927, Klein adresează primăriei o cerere pentru terasă (de remarcat grija pentru estetica oraşului invocată de comerciant): „Subsemnatul Klein Mauriţiu, locuitor în oraşul Petroşani, strada Regele Ferdinand I, No. 68, cu onoare vin a vă ruga să binevoiţi a-mi da permisiunea cuvenită, pentru aranjarea terasei în faţa cafenelei Bucureşti din strada susamintită. Cu onoare anexez planul, din care reiese modul, forma şi măsura proiectată. Petiţia o bazez pe aceea că doresc a da oraşului şi străzii principale un aspect cât mai frumos şi stil absolut modern”. 
 
Prăvălie în cătunul Dâlja Mare
George Sibişan, domiciliat în Petroşani, cere, la 28 octombrie 1926, un „Brevet de meserie” pentru a deschide în propria-i casă o prăvălie mixtă.
 
Prăvălie în casele Perl Berl
„Subsemnatul, care am domiciliul stabil în această comună, şi sunt de meserie comerciant, Vă rog, cu tot respectul, binevoiţi a-mi da brevetul de meserie pentru prăvălie mixtă. Prăvălia o voi deschide în str. Principele Carol, în casele lui Perl Berl, unde şi acesta a avut prăvălie. Voiesc a observa că, ca cetăţean român, sunt inclus în listele comunei Petroşani”. (Petroşani, David Löwy, 9 Noiembrie 1926)
 
Atelierul „fotografistului”
„Subsemnatul, care am domiciliul în această comună şi sunt de meserie fotografist, voiesc a continua, adică a deschide un ate-li­er, şi anume în casele lui Krauszz Iosif, din str. Regele Ferdinand”.  (Adalbert Bernad, Petroşani, 9 noiembrie 1926)
 
Prăvălie mixtă pe Malea
„Subsemnatul, care am domiciliul în comuna aceasta, cătunul Maleia, voiesc a deschide o prăvălie mixtă în casele mele din Malea”. (Petru Şotângă, Petroşani, 15 noiembrie 1926)
 
În sediul Siguranţei Statului va curge sânge!
„Subsemnatul, care sunt de meserie măcelar, în 2 martie a.c. am înaintat o petiţie pentru a-mi estrada un brevet de meserie, pentru a putea continua meseria ca măcelar. Această petiţie la câteva zile am revocat-o, din motivul că nu am avut local. Având în vedere că acum am localul înscris, şi anume în edificiul unde este Siguranţa - în prăvălia unde a fost văduva lui Grün - Vă rog cu tot respectul a-mi estrada brevetul pentru măcelărie”. (Nicolae Glodeanu, 15 noiembrie 1926)
 
Fotograful Zeichner   
„Subsemnatul, cu onoare, vă rog să binevoiţi a elibera un certificat prin care să dovediţi că mă ocup în meserie de fotografiat din 1925. În speranţa că cererea va fi rezolvată favorabil semnez/, cu profund respect/ Ferdinand Zeichner”.   
Comisia interimară a comunei urbane Petroşani certifică, în iunie 1935, faptul că „dl. Zeichner Ferdinand, domiciliat în Petroşani, în etate de 33 ani, căsătorit, exercită meseria de fotograf din anul 1925 până în ziua de azi fără întrerupere”. Deci, unul dintre fotografii cu notorietate ai Văii Jiului interbelice este născut în 1902, debutând în meseria de fotograf la 23 de ani. 
 
Pantofărie pe Malea
„Subsemnatul Iszlai Adalbert, de meserie pantofar, fost cu domiciliul în oraşul Târgu Mureş, actualmente cu domiciliul în comuna Petroşani, cu profund respect vin a Vă ruga să binevoiţi a-mi aproba ca să mă stabilesc, împreună cu familia mea, cu domiciliul definitiv în comuna Petroşani, str. Abatorului, No. 724. Totodată, cu onoare Vă rog a-mi elibera un brevet pentru exercitarea meseriei de pantofar, ţin de menţionat că am obţinut un astfel de brevet şi în oraşul Târgu-Mureş, însă l-am abzis, cum dovedeşte şi Certificatul Primăriei Târgu-Mureş aci alăturat în acest sens. Meseria o exercit în str. Malea/ Casa lui Todea”. (Decembrie 1926, Petroşani) 
 
Banca „Transilvania”
„Dorind a înfiinţa în oraşul Petroşani o sucursală, cu onoare Vă rugăm să binevoiţi a-mi elibera un certificat de industrie.” (Banca Transilvania, societate pe acţii, septembrie 1925)
Cu acelaşi plic cu cererea, la Primăria Petroşani ajunge şi certificatul de moralitate eliberat la 21 august 1925 de Primăria Alba-Iulia: „Noi, primarul oraşului Alba Iulia, certificăm oficios că Banca Transylvania, cu sediul în Alba Iulia, este din punct de vedere moral neexcepţionabilă şi că nu este nici de prezent şi nu a fost nici în trecut în curgere vreo procedură penală contra ei”.  
   
Lăptăria lui Socola
„Subsemnata, vă rog binevoiţi a-mi da brevet de meserie, pentru prăvălie de alimente şi lăptărie. Voiesc a observa că de mai mulţi sunt la băiatul meu, cu numele Socola Mihail, care, totodată, va conduce prăvălia”. (văduva lui Socola Mihaly, 20 decembrie 1926) 
 
Văduvă la volanul Fiatului No. 108
„Subsemnata, care am domiciliul stabil în această comună, pe cum documentează permisul de circulaţie, sunt proprietară de automobil care poartă No. 108. Având în vedere că voiesc a face curse la comandă, Vă rog binevoiţi a-mi da brevet de meserie. Voiesc a observa că automobillul Fiat a fost proprietatea lui Rafael Iosif din Deva (…)”. (Văduva lui Adolf Berger, 3 februarie 1927)
 
Industrie pentru articole de piele 
„Subsemnatul, care sunt de meserie curelar, şi ca atare am primit şi brevet de meserie, Vă rog binevoiţi a-mi estrada un alt brevet, şi anume în limba Statului, sub firma Industrie pentru articole de piele. Tot cu această ocaziunea, Vă rog a-mi da şi un alt brevet pentru atelier de pantofar, ca materialul ce nu-l pot face la meseria de curelar să-l pot prelucra în pantofărie. Ca conducător am onoare a-l însemna pe Andras Petru, care este de meserie pantofar”. (Iosif Guld, 5 februarie 1927)
 
Permis pentru vânzare ambulantă a bomboanelor pentru un sărac
„Subsemnarul, Voicec Vodan, invalid din bătrâneţe, din care cauză am fost concediat din lucru, pensie nu primesc. Avere sau alte mijloace de trai nu am, din care cauză sunt expus mizeriei şi de multe ori ka foame împreună cu soţia mea, de asemenea bătrână şi pe deasupra şi bolnavă, Vă rog respectuos să binevoiţi a aproba şi dispune a mi se elibera un permis pentru libera vânzare de bonboane, valabil pe întreg teritoriul oraşului Petroşeni. Nădăjduind, domnule primar, că cererea mea umilă va fi satisfăcută, Vă rog primiţi încredinţarea respectului meu”. (Voicec Vodan, 8 august 1927)
 
Textile în casele „Fraţii Klein”
„Subsemnatul, care sunt de meserie comerciant şi am domiciliul stabil în această comună, am onoare a Vă aduce la cunoştinţă că voesc a deschide o prăvălie de textile. Vă rog binevoiţi a-mi elibera brevetul de meserie. Prăvălia e deschisă în casele Fraţii Klein, din Str. Regele Ferdinand, în localul în care şi tatăl mei, Katz Samoilă a avut prăvălia”. (Izidor Katz, 24 martie 1927)
 
Un frizer… emancipat
„Subsemnatul sunt de meserie frizer, voiesc a deschide un atelier în strada Aurel Vlaicu în casele lui Albert Francisc, unde şi până în prezent a fost frizeria lui Hernung Ioan. Voi a observa că sunt născut în această comună, aci am învăţat meseria şi tot aci am fost angajat ca şi calfă. Am onoare a anexa deciziunea Tribunalului Hunedoara, secţia tutelară, din care reiese că sunt emancipat. Totodată, anexez şi cartea de lucru şi chitanţa despre solvirea taxei industriale”. (Alexandru Past, 6 aprilie 1927)
 
Brutarul Pollak
„Subsemnatul, care sunt de meserie brutar, voiesc a mă stabili în această comună, pentru a putea continua meseria ca măestru. Vă rog, binevoiţi a-mi da dreptul de domiciliare şi totodată şi brevetul de meserie”. (Aurel Pollak, 12 aprilie 1927)
 
Comerţ cu lemne 
„Subsemnaul, care am avut autorizaţie pentru comerţul cu lemne de fag şi de construcţii, în tovărăşie cu Dl. Lebovits, am fost silit a sista comerţul, fiindcă terenul unde am avut depozitul nu a corespuns din diferite motive (…), şi chiar la ordinul D-voastră am încercat a face sistarea şi lichidarea de tovarăşul avut. Având în vedere că am cumpărat din grădina lui Ierhovits o bucată, care este în str. Cloşca, şi voiesc a continua comerţul avut, Vă rog binevoiţi a-mi da brevetul necesar şi totodată dreptul de stabiliment. Comerţul voi face cu lemne de foc, de construcţii şi alte materiale de construcţii”. (Andrei Halasz, 12 aprilie 1927)
 
Croitor de un sfert de veac
„Subsemnatul, care sunt de meserie croitor de 24 de ani, am domicilul în această comună, cu onoare voiesc a Vă aduce la cunoştinţă că voiesc a continua meseria ca măestru. Vă ror, bineveniţi a-mi elibera brevetul de meserie”. (Francisc Anger, 13 aprilie 1927)
 
Croitoreasă din Trei Scaune
„Subsemnata, care sunt de origine din comuna Haghir (jud. Trei Scaune) şi sunt de meserie crotorească, am onoare a vă aduce la cunoştinţă, că voiesc a mă stabili în această comună, pentru a putea continua meseria. Vă rog, binevoiţi am da autorizaţia de domiciliare şi brevetul de meserie”. (Elisabeta Feder, 20 aprilie 1927)
 
În casele claustrului
„Subsemnatul, care sunt de meserie comerciant şi am domiciliul în comuna Livezeni-Aninoasa, am onoare a Vă aduce la cunoştinţă că voiesc a mă stabili în comuna Petroşani şi voiesc a deschide şi o prăvălie mixtă în casele claustrului din Regele Ferdinand, unde a avut şi Dl. Socola Mihail Prăvălia. Vă rog, binevoiţi am da autorizaţia de domiciliare şi brevetul de meserie”. (Ioan Benedek, 3 mai 1927)
 
Comerţ cu cereale
„Subsemnatul, care sunt de meserie comerciant şi domiciliez de 25 de ani în acestă comună, cu tot respectul vin a Vă aduce la cunoştinţă, că voiesc adeschide o prăvălie mixtă în casele d-lui dr. Mahner, din Str. Principele Carol. Vă rog, cu tot respectul, a-mi elibera brevetul necesar. Voiesc a observa că comerţul îl voi face mai mult cu cereale. Ca cetăşean sunt înscris în listele comunei Petroşani”. (Maier Staimecz, 3 mai 927)
 
O cerere ciudată pentru impegat
„Mama mea, văd. Fodor Ştefan, a avut brevet de meserie pentru prăvălie mixtă. Având în vedere că a repausat, voiesc, ca fiica a ei, a continua mai departe acest comerţ. Vă rog, binevoiţi a-mi estrada un alt brevet pe numele meu, şi anume pentru prăvălie mixtă, pâine şi alte articole de alimente”. (Mozes Nagy, 11 mai 1927)
Cererea îi pare ciudată unui impiegat finanţist, care cercetează cazul şi raportează şef contabilului al primăriei: „După cercetările făcute, am contat că numita a continuat brevetul vă. Fodor Ştefan, este impusă la taxa comunală pe anul 1927, însă de prezent a sistat brevetul, nu se ocupă cu nici o meserie”.
 
Restaurantul „Kreisman” la Dărăneşti
„Vă rog, binevoiţi a-mi elibera brevet de restaurant în casa mea proprie din strada Petrilei No. 1. Localităţile corăspund”. (Isidor Kreisman, născută Reingervürcz, 15 mai 1927)
 
Ţesătorie cu 4 războaie
„Subsemnatul, cu tot respectul, vin a vă aduce la cunoştinţă, că voiesc a înfiinţa ţesătoria cu 4 războaie pentru a confecţiona pânză. Vă rog, binevoiţi a-mi da autorizaţia necesară (Elemeş Lebovits, 19 mai 1927)
 
Pantofarul (măestru) Sófalvi  
„Subsemnatul, cu tot respectul vin a Vă aduce la cunoştinţă, că atelierul  de pantofar, proprietatea D-lui Iosif, din str. Anton Pann, cu ziua de 1 Aprilie a.c. l-am preluat. Având în vedere că voiesc a continua meseria ca măestru, Vă rog binevoiţi a-mi acorda brevetul de meserie”. (Mihail Sófalvi, 27 mai 1927) 
 
Prăvălie mixtă pe str. Aurel Vlaicu 
„Subsemnata, cu tot respectul vin a vă aduce la cunoştinţă că în str. A. Vlaicu, în casle proprii, voiesc a deschide o prăvălie mixtă. Vă rog a-mi estrada brevetul de meserie”. (Văduva lui Ioan Erdadi, 15 iunie 1927)

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 10 ori 7  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
- - -
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter