16.10.2016,  22:11:07 | 0 comentarii | 2100 vizualizari
În urmă cu 100 de ani, pe meleagurile noastre… / Din volumul „Zile de zbucium şi glorie - pe Valea Jiului” de Ion D. Isac (VII)
de Ziarul Vaii Jiului
DETAŞAMENTUL TĂUTU FACE PRIZONIERI
Detaşamentul Tăutu, conform ordinului primit, prin Tismana, încărcat de provizii dăruite de populaţie, pleacă prin Teleşti spre Şomăneşti, Peşteana.
La Şomăneşti, capturează două căruţe inamice şi prinde cîţiva soldaţi.
Valea Bistriţei e presărată de soldaţi morţi, aproape acoperiţi de zăpadă, rămaşi, cu arma în mînă în poziţia de atac. Sînt din regimentul 18, 71, 59, 43... copleşiţi de durere, ofiţerii şi soldaţii se întreabă: „Cei rămaşi vii, unde or fi“.
Peste tot linişte, plutesc în necunoscut.
În Bălăceşti află că o coloană inamică trece podul Jiului, cam la 500 de metri depărtare de ei.
Compania lt. Nicolăescu din 57, cu plotonul slt. Baloescu şi plotonerul Popescu în linia I, atacă.
Nemţii răspund cu foc viu.
Neţinînd seama de gloanţe şi de moarte înaintează mehedinţenii la pod. Căpitanul Popescu Benedict vine în grabă cu compania sa. îngrămădesc nemţii pe malul Jiului. Unii sar în apă, alţii se predau, cîţi au încercat să treacă podul au rămas grămădiţi, sub focul vitejilor de la Cerna, într-un morman de cadavre.
În teritoriul ocupat de inamic, detaşamentul Tăutu face prizonieri: 
3 ofiţeri, între care doi răniţi, mulţi soldaţi; capturează multe căruţe cu muniţii şi provizii.
...Apoi îşi urmează calea spre Roşia, unde ajunge noaptea şi cantonează.
5 noiembrie 1916. Noaptea, o coloană inamică din Peşteana înaintează pe şoseaua Peşteana-Răşina, căzînd în spatele poziţiei ocupate de batalionul 5/18 şi parte din 58. Se angajează lupta prin întunerec. Trupele noastre caută să se retragă peste văi şi dealuri; parte reuşesc să se retragă; parte rămîn înconjurate cu căpitan Gutuleanu şi slt. Victor Popescu; parte cad în mîinile inamicului.
Se încearcă în zadar o nouă rezistenţă la Broşteni-Văleni.
Cavaleria inamică, pe Valea Jiului, a trecut de mult Broştenii; o coloană puternică cade în spatele trupelor noastre şi prinde peste trei sute de prizonieri din 18, între care şi căpitan Bălescu, lt. Bălăcescu Barbu, slt. Cătuţ Gh.
Pe malul Olteţului, rezistenţa celor patru companii române e complect distrusă de Divizia 301.
Mor mulţi ostaşi, printre care şi slt. Paţica Athanasie la Polovragi. Cad mulţi prizonieri; restul, ce au putut scăpa, s-a retras spre Rîmnicu-Vîlcea.
Divizia 301 înaintează pe Olteţ; Divizia 11 bavareză pe Amaradia, iar pe la flancul stîng înaintează două divizii de cavalerie, fără să aibă în faţa lor un singur soldat.
Pe Valea Gilortului, batalioanele Diviziei 17 sînt trimise, pachet, pachet, sînt bătute pe rînd şi forţate să se retragă ca să nu fie înconjurate.
Detaşamentul Tău tu, găsind satul Fărcăşeşti ocupat de inamic, pleacă la trei dimineaţa peste deal, prin Negomir, la Raci.
În Negomir, plotonul slt. Istrăţoiu urmăreşte o patrulă de ulani şi o omoară.
Odată cu noaptea ajung în Raci.
Locuitorii spun că a trecut multă cavalerie inamică pe Valea Motrului spre Borăscu-Strehaia.
Dintr-o patrulă de călăraşi trimisă peste părăul Bolboşi, se întoarce numai un soldat rănit.
Ceilalţi au căzut sub podul stricat de inamic, în spatele lor, cînd înaintau.
Misiunea detaşamentului Tăutu s-a terminat. De acum trebuie să caute mijloc de salvare.
În cîmpia Ţînţărenilor, ultima încercare de rezistenţă este spulberată.
Cade, rănită de tun, Ecaterina Teodoroiu şi e transportată pe targă, la Filiaşi.
Puhoiul năvalnic se revarsă în cîmpie, nici o rezistenţă serioasă, nici un zăgaz nu i se mai opune.
Epopeea neamului românesc atinge adîncurile suferinţelor...
 
ORDINEA DE BĂTAIE ÎN CARE A 
PLECAT REGIMENTUL 18 INFANTERIE LA LUPTĂ 
- 15 AUGUST 1916
 
Comandantul Regimentului Colonel Jipa Constantin. 
Adjutantul Sublt. Danciu Constantin.
Medicul, Med. Lt. Belu Victor.
Casierul Adm. Sublt. Horezeanu Constantin.
Ofiţer cu Apr. Adm. Sublt. Nicolaescu Constantin. 
Farmacistul, Farmacist Stotirescu Emil.
Şeful Muzicei, şef muzică cl. II Ştefanopol Nicolae. 
Comand. Tr. Luptă, Sublt. Vasiliu Florea.
Preotul Confesor Ionescu Gh. Vasile.
Maistru armurier Minculescu Ştefan.
Maistru cismar Ungureanu Gheorghe.
Ajutor contabil Măldărăscu Sebastian. 
 
Batalionul I
Comandantul batalionului Lt. Colonel Nicolau Andrei. 
Adjutantul Sublt. Stanciu Gheorghe.
Medicul, Med. Sublt. Ciopală Ştefan.
Comandantul Companiei I Lt. Bălăceanu Gheorghe. 
Comandantul Plut. I Sublt. Baloşin Gheorghe.
II. Sublt. Nicodim Ion.
III. Sublt. Mitruţoiu Dumitru.
IV. Sublt. Cătuţ Gheorghe. 
Comandantul Companiei 2-a Lt. Panaitescu Nestor. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Radu Ion.
II. Sublt. Dobrescu Gheorghe.
III. Sublt. Luţescu Gheorghe.
IV. Subit Popescu Dumitru.
Comandantul Companiei 3-a Căp. Gutuleanu Gheorghe.
Comandantul Plut. I. Lt. Dumitriu Ion
II. Sublt. Pîrvulescu Leonte.
III. Sublt. Popescu Victor.
IV. Plut. maj. Iorga Constantin. 
Comandantul Companiei 4-a Căp. Vechio Victor. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Stemate Constantin.
II. Sublt. Chiţu Traian.
III. Sublt. Micudă Ion.
IV. Plut. maj. Turcianu Ion.
 
Batalionul II
Comandantul Batalionului Colonel Coandă Ion. 
Adjutantul Sublt. Comşa Nicolae.
Medicul Med. Sublt. Achimescu Aurel.
Comandantul Companiei 5-a Căp. Popescu Nicolae. 
Comandantul Plut. I. Lt. Ionescu Stelian.
II. Sublt. Giurgiulescu Constantin.
III. Sublt. Cristea Atanasie.
IV. Plut. maj. Purec Ion. 
Comandantul Companiei 6-a Lt. Bălăcescu Barbu. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Niculescu Grigore.
II. Sublt. Bobină Alexandru.
III. Sublt. Gheorghiţoiu Gheorghe.
IV. Plut. maj. Seimeanu Constantin.
Comandantul Companiei 7-a Căp. Vintilă Vasile. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Stanciu Sebastian.
II. Sublt. Pătrăşcoiu Nicolae.
III. Sublt. Vîlcu Ion.
IV. Elev plut. Vodă Ovidiu. 
Comandantul Companiei 8-a Căp. Bălescu Nicolae. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Strehăianu Vasile.
II. Sublt. Slăvescu Ion.
III. Sublt. Drăgănescu Constantin.
IV. Plut. maj. Munteanu Grigore.
 
Batalionul III
Comandantul Batalionului Maior Pleşoianu Constantin. 
Adjutantul Sublt. Dodescu Grigore.
Medicul, Medic Subit, stagiar Becherescu M. 
Comandantul Companiei 9-a Lt. 
Haralambescu Dumitru.
Comandantul Plut. I. Sublt. Georgescu 
Gheorghe.
II. Sublt. Isac Ion.
III. Sublt. Soni Iordanoff.
IV. Plut. maj. Bîrzan Dumitru. 
Comandantul Companiei 10-a Căp. Nestor Amilcar. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Juscu Theodor.
II. Sublt. Chinchilidis Anastasie.
III. Sublt. Măciucă Constantin.
IV. Sublt. Manolescu Ion. 
Comandantul Companiei 11-a Lt. Popovici Emil. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Cristea Cristache.
II. Sublt. Turcitu Alexandru.
III. Elev plut. Lupescu Gheorghe.
IV. Plut. Moranu Gheorghe. 
Comandantul Companiei 12-a Căp. Amzulescu Dumitru.
Comandantul Plut. I. Lt. Toma Ioniţă.
II. Lt. Stroescu Marin.
III. Lt. Lupulescu Dumitru.
IV. Lt. Daviţoiu Gheorghe.
 
Batalionul IV
Comandantul Batalionului Maior 
Dobrovolschi Constantin.
Adjutantul Sublt. Dumitrescu Filimon.
Medicul, Med. Ajut. Solomon Iancu.
Ofiţer cu aprov. Sublt. Popescu Gheorghe. 
Comandantul Companiei 13—2 Lt. Crivăţ Ion. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Ursache 
Gheorghe.
II. Sublt. Popeangă Petre.
III. Sublt. Săvulescu Ion.
IV. Plut. Tutunaru Nicolae. 
Comandantul Companiei 14-2 Lt. Bărbescu Mihai. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Tăscău Ion.
II. Sublt. Marcovici Marin.
III. Sublt. Dobrotescu Ion.
IV. Plut. Popescu Teodor. 
Comandantul Companiei 15-a Lt. Chilom Pavel. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Munteanu Gabriel.
II. Sublt. Horhoianu Eugen.
III. Sublt. Căpăţînă Nicolae.
IV. Plut. Bărbiei Ion. 
Comandantul Companiei 16-a Lt. Tătărăscu Gheorghe. 
Comandantul Plut. I. Sublt. Crăciunescu Alexandru.
II. Sublt. Ionescu Petre.
III. Sublt. Dănile Constantin
IV. Plut. Taerel Constantin.
Compania de mitralieră
Comandantul Companiei Lt. Teişanu Livius. 
Secţia I. Lt. Lupan Gheorghe.
II. Lt. Popescu Theodor.
III. Sublt. Sîrbulescu Constantin. 
 
NOTE ŞI COMENTARII
Volumul lui Ion D. Isac, primul dintr-o plănuită trilogie care n-a fost încheiată a apărut astfel:
Ion D. Isac, căpitan în rezervă: Zile de sbucium şi glorie, volumul I. Pe Valea Jiului 1916, 
Tipografia Bucovina. I. E. Torouţiu, Bucureşti, 1933, 143 p. De la pag. 140-143 se află ordinea de bătaie în care a plecat regimentul 18 infanterie la luptă, reprodusă de asemenea în ediţia noastră. Pe ultima pagină se află scris: „Va apare: Zile de sbucium şi glorie vol. II. De la Jiu la Trotuş, Mărăşti şi Mărăşeşti 1917, Zile de sbucium şi glorie vol. III. De la Jiu la Budapesta - Pacea 1919”.
Din arhiva pusă la dispoziţia noastră de fami­lie ca şi din cercetările întreprinse de noi nu am aflat fragmente publicate în presă, manuscrise sau ciorne ale celor două volume.
Textul este reprodus după volumul apărut în editura Torouţiu.
*
Fragmente din viitoarea monografie a luptelor de la Jiu au fost publicate de Ion D. Isac, în serial, încă din 1920-1922, în ziarul „Secera“ şi mai apoi, în 1927, în ziarul Românismul sub titulatura Zile de răsboiu.
Înainte de a da forma definitivă a acestei cărţi, Ion D. Isac a publicat în ziarul Românismul, an II, nr. 1, (ianuarie 1928), următorul apel datat 15. VIII. 1927, pe care-l reproducem în întregime. 
Apelul este grăitor deoarece vădeşte intenţiile lui Ion D. Isac de a păstra vii aceste zile de sbucium şi glorie, la un deceniu de la începerea primului război mondial şi, în acelaşi timp, de a da paginilor sale o valoare care să treacă dincolo de propria sa experienţă pe cîmpul de luptă, însumînd ceea ce au trăit ceilalţi luptători pentru o cauză dreaptă.
Din păcate, nu ştim care au fost cei care au răspuns apelului lui Ion D. Isac dar intenţia sa mi se pare semnificativă pentru concepţia asupra cărţii şi anume, reliefarea eroismului celor anonimi, a celor ce au pornit la luptă cu un entuziasm fără margini pentru a elibera pămîntul românesc şi care în fata unui inamic dispunînd de o înzestrare tehnică modernă şi de o mare cantitate de muniţii, aruncînd în luptă trupe de elită, au rezistat eroic cu mijloace materiale insuficiente şi vetuste. Iată, deci textul Apelului:
 
Apel
către camarazii din război
Sînt 11 ani de cînd la glasul Patriei am părăsit părinţi, neveste, copii, locuri iubite, avut şi am plecat să împlinim datoria cea mai mare, ce o are un om pe lume, datoria către Ţară în timp de război.
Am dat uitării legăturile ce făcusem cu acest pămînt prin familie şi avut şi luînd arma în mînă, înăsprindu-ne privirea, încordîndu-ne puteri­le, am mers hotărîţi, umăr la umăr, pentru a pune pe altarul idealului credinţa, tot ce aveam mai scump : Viaţa.
În luptă am format valul năvălitor, care a dat de gîndit duşmanului, ori am înălţat zidul peste care acesta n-a putut trece.
Fericirea sau suferinţa s-au succedat, una pe alta, agitîndu-ne sufletul în zilele frămîntării, plămădirii şi închegării României Mari.
Cu baioneta muiată în sînge am scris în istoria Patriei, gloria Gorjului.
Anii curg repede. Perii albi au apărut pe frunţile tineretului din război. Grijile vieţii ne atrag atenţia de la ce a fost.
Necunoscute par a rămîne urmaşilor greu­tăţile, sîngele vărsat, grijile şi emoţiile odată cu puterea şi energia de care am fost capabili în zilele celui mai mare război din cîte a avut omenirea: Războiul întregirii noastre.
Povestea noastră, a fiecăruia, este povestea tuturor ce am simţit greutăţile războiului, fie pe front cu arma în mînă, în lagăr în cea mai neagră robie din cîte au văzut timpurile, în pribegie sau sub călcîiul duşman la căminul drag.
Povestea regimentelor noastre 18 şi 58, e povestea armatei române; în ea se vede eroismul de care a fost în stare în lupte, mulţumirea sufletească din timpurile de glorie, precum şi resemnarea şi dispreţul ce a avut pentru un duşman, care n-a ţinut socoteală de legile umane, omorînd nu numai soldaţi cu tunuri 42 şi cu gaze, dar şi copii în faşe, femei şi bătrîni, cu bombe din aeroplan.
Pentru ca această poveste, cunoscută bine de toţi cîţi trăim astăzi, să rămînă scrisă în broşură şi cum a fost adevărată să se păstreze urmaşilor servind de untdelemn în candela patriotismului lor, rog pe foştii mei comandanţi, camarazi de lupte gradaţi şi soldaţi, precum şi pe acei care nu au fost în armată dar au simţit greutăţile războiului sub o formă oarecare să-mi trimită cîte un articol în care să fie arătat:
a. - un fapt deosebit care să caracterizeze acţiunea regimentului într-un moment de fericire prin cîştigarea unei victorii, ori de tristeţe prin supunere în faţa fatalităţii şi a realităţii crude; b. - viaţa trăită în lupte, în retragere, în tranşee, în lagăre, în pribegie; c. - purtarea eroică ori moartea unui comandant îndeplinindu-şi datoria; d.- cînte­ce, ghicitori şi glume din timpul războiului; e.- fotografile, familiile morţilor, sînt rugate a ne trimite pe ale scumpilor lor şi ai noştri dispăruţi.
Ştiind că foarte mulţi au pe suflete foarte multe de spus, doresc ca articolele să fie cît se poate de scurte, cuprinzătoare şi scrise citeţ. Cele găsite potrivite cu scopul, vor fi publicate deo­camdată în gazeta Românismul pînă cînd, după timpul necesar strîngerii materialului, se vor tipări în broşură odată cu Zile de război descrise de subsemnatul.
În credinţa că acest apel va găsi loc cuvenit în inima cărora-l adresez, înţelegîndu-se impor­tanţa lucrării ce vreau să fac, cu concursul tuturor, aştept, prin munca a cît mai mulţi, îndemnul la muncă ce trebuie să depun eu.
15.VIII.1927
Camarad Ion D. Isac 
Învăţător în satul Pojogeni-Gorj
 
P.S. Toată corespondenţa se va trimite pe adresa:
Ion D. Isac învăţător Pojogeni Gorj sau Vasile D. Isac, prof. str. Victoriei 83 Tg. Jiu.

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 3 ori 6  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
_____
Administrare pagină de Facebook pentru persoane publice
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Administrare pagină de Facebook pentru afaceri
_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Catalog promoţionale 2022
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Catalog promoţionale 2022


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter