28.11.2016,  21:00:50 | 1 comentariu | 2266 vizualizari GALERIE:     FOTO    
Marian Boboc vă prezintă / Unirea Ardealului şi Banatului. Vedere din Lupeni
de Marian BOBOC
La 19 noiembrie 1930, Primăria Lupeni întocmeşte un tablou nominal cu 111 lupeneni, „în conformitate cu ordinul Consiliului de Miniştri No. 3575/ 1930, despre persoanele cu merite naţionale, care au contribuit sub orice formă la unirea Ardealului şi Banatului cu ŢARA MAMĂ, prin acţiunea naţională dinainte şi în decursul revoluţiei din anul 1918”: 
1. Victor Şandru; ocupaţiunea în 1930 - preot ortodox român; în ce calitate a funcţionat în timpul acţiunii naţionale – în calitate de preot român; cu ce anume şi în măsură a contribuit la mişcarea naţională din înainte şi în timpul revoluţiei din anul 1918 – A fost internat în anul 1916 până în luna iulie 1918. În anul 1918 a fost vicepreşedintele Sfatului Naţional Român. În anul 1918 a preluat de la oamenii fostului regim în mod provizoriu administraţia comunei Lupeni, pentru a asigura bunul mers al administraţiei din punct de vedere naţional, acţionând cu succes, expunându-se în acel timp multilateral numai pentru înfăptuirea idealului naţional. În timpul înainte de război a fost adus în repetate rânduri în faţa instanţelor judecătoreşti pentru cauza naţională.
2. Zugrav Nicolae; preot canonic greco-catolic; în calitate de preot român; A fost internat în anul 1916 până în luna iulie 1918. În anul 1918 a fost vicepreşedintele Sfatului Naţional Român din comuna Lupeni şi a contribuit în primul rând la menţinerea ordinei în comuna Lupeni în timpul revoluţiei din 1918. Este vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale.
3. Bociat Valeriu; inginer inspector la Soc. Lupeni; în calitate de primar român al comunei Lupeni; În anul 1918, în timpul Revoluţiei, a fost preşedintele Sfatului Naţional Român şi este un vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale.
4. Şuluţiu Gheorghe; funcţionar la Soc. Lupeni; membru vrednic al Partidului Naţional Român din Ardeal; În anul 1916, personal a făcut primirea armatei române la intrarea în comuna Lupeni, iar la retragerea armatei române s-a retras şi dânsul cu armata română, şi la Bucureşti a fost prins de armata austro-ungară şi închis la închisoarea militară din Sibiu timp de 1 an şi 6 luni, de unde a fost adus în comună şi forţat să lucreze în mină, la muncă grea, ca un simplu muncitor. Sub dominaţia română din 1916 a fost primul preşedinte al comisiei interimare.
5. Oprişa Nicolae; funcţionar la Soc. Lupeni; ca ofiţer în rezervă; A fost comandant al ţăranilor înarmaţi din comunele Câmpu lui Neag, Uricani şi Bărbăteni de Sus în luna ianuarie 1919 contra muncitorilor unguri care s-au răsculat în contra armatei române. A fost comandant al Gărzii Naţionale Române din comuna Lupeni în anul 1918 şi primul notar român care a preluat administraţia comunei Lupeni de la oamenii regimului trecut.
6. Radu Nicolae; funcţionar la Soc. Lupeni; membru vrednic al Partidului Naţional Român din Ardeal; În anul 1916 a fost internat fiind suspectat de autorităţile civile şi militare ale vechiului regim, iar în anul 1918 a fost membru în sfatul naţional.
7. Ciora Ioan; învăţător, director la şcoala primară de stat No. 1; în calitate de învăţător; În anul 1918 a fost secretarul şi membrul cel mai activ în Sfatul Naţional Român, un vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională.  
8. Pascha Gavril; învăţător, director la şcoala primară de stat No. 1; în calitate de învăţător; ; În anul 1918 a înfiinţat Casina Română şi prima bibliotecă română în comuna Lupeni şi este un vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională.  
9. Drăghici Aurel; primarul comunei Lupeni; ca militar; În timpul revoluţiei din 1918 a fost gardist în Garda Naţională Română din comuna Lupeni, contribuind în mare măsură la menţinerea ordinei în comună. A fost voluntar în armata română din anul 1915 până la demobilizarea voluntarilor, iar în prezent (1930 – n.r.) preşedinte de onoare la comitetul de conducere a foştilor voluntari români din Lupeni.
10. Viorel Ioan; notarul comunei Lupeni; ca militar ofiţer de rezervă; În timpul revoluţiei din anul 1918 a înfiinţat şi condus garda naţională din comuna Şibot cu ajutorul căreia a capturat cantităţi însemnate de muniţiuni şi alte materiale de război de la armata germană şi austro-ungară în retragere. A fost voluntar în armata română, luând parte la luptele de pe Tisa.
11. Muntean Ştefan; funcţionar la soc. „Lupeni”; ca militar; A fost membru în Sfatul Naţional Român în timpul Revoluţiei din 1918, când a prins arma dând ajutor armatei române în luna Ianuarie 1919 în timpul când a intrat armata română în comuna Lupeni şi a fost atacată de organizaţii maghiare înarmate.
12. Făgărăşan Mihail; funcţionar la soc. „Lupeni”; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem.
13. Dina Ioan; funcţionar la soc. „Lupeni”; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem.
14. Ilea Victor; ; funcţionar la soc. „Lupeni”; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; Idem şi secretarul primei biblioteci române din comuna Lupeni.
15. Sibişanu Leon; funcţionar la soc. „Lupeni”; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem ca sub punctul 11.
16. Ometa Filip; funcţionar la soc. „Lupeni”; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem.
17. Mircea Vasile; funcţionar la soc. „Lupeni”; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem;
18. Ban Nicolae; funcţionar la soc. „Lupeni”; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem.
19. Niciu Nicu; ; funcţionar la soc. „Lupeni” şi proprietar; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem.
20. Oana Zaharie; mechanic; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; În timpul revoluţiei din anul 1918 a fost gardist în garda naţională română din comuna Lupeni, când a contribuit în mare măsură la menţinerea ordinii în comună, şi informator al armatei române.
21. Dămian David; miner; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; În anul 1918 a fost gardist în garda naţională română din comuna Lupeni.
22. Dămian Zaharie; miner; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem ca sub punctul 20.
23. Gros Arsenie; miner; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; idem ca sub punctul 21.
24. Oana Andronic; miner; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale; În anul 1918 a fost gardist în garda naţională din comuna Lupeni.
25. Boza Petru; miner; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale. În anul 1918 a fost gardist în garda naţională din comuna Lupeni.
26. Bărbulescu Joan; lăcătuş; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale. În anul 1918 a fost gardist în garda naţională din comuna Lupeni.
27. Radu Tănase; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale. În anul 1918 a fost gardist în garda naţională din comuna Lupeni.
28. Mogoş Petru; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale. A fost membru în Sfatul Naţional în timpul revoluţiei din anul 1918 şi este un vrednic şi vechi luptător pentru cauza naţională şi în timpul revoluţiei din anul 1918.
29. Ioan Stanciu Gordopan; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale. A fost membru în Sfatul Naţional în timpul revoluţiei din anul 1918 şi este un vrednic şi vechi luptător pentru cauza naţională şi în timpul revoluţiei din anul 1918.
30. Hâljon Gheorghe; funcţionar soc. Lupeni; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale. A fost membru în Sfatul Naţional în timpul revoluţiei din anul 1918 şi este un vrednic şi vechi luptător pentru cauza naţională şi în timpul revoluţiei din anul 1918.
31. Rusu Nicolae; funcţionar soc. Lupeni; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale. A fost membru în Sfatul Naţional în timpul revoluţiei din anul 1918 şi este un vrednic şi vechi luptător pentru cauza naţională şi în timpul revoluţiei din anul 1918. Şi a fost în închisoare militară.
32. Geogeamb Traian; supraveghetor; ca vechi şi vrednic luptător al cauzei naţionale. A fost membru în Sfatul Naţional în timpul revoluţiei din anul 1918 şi este un vrednic şi vechi luptător pentru cauza naţională şi în timpul revoluţiei din anul 1918.
33. Văduva Marin Şandru; văduvă de învăţător. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
34. Laura Şandru, măritată căpitan Teiceanu Teodor; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
35. Melania Şandru, căsătorită Ionaşcu Liviu; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
36. Eleonora Şandru, căsătorită Dumitru Necşulescu; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
37. Cornelia Şandru, căsătorită dr. Cristureanu Victor; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
38. Văduva Cioflica Sofia; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
39. Didraga Agafa; casnică; n anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
40. Văduva Calina Maria; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
 41. David Julia; ; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
42. Popa Floarea; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
43. Ferencic Olga; ; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
44. Stoica Nuţa; casnică. În anul 1916, servind prin diferite acţiuni armata română, a fost arestată la închisoarea din Cluj timp de 2 ani.
45. Şerb Virgil; director administrativ la soc. Lupeni; militar ofiţer în rezervă. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
46. Şuluţiu Mircea; funcţionar la soc. „Lupeni”; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
47. Neagu Petru; mechanic; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
48. Bucur Sabin; funcţionar de stat; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
49. Marcu Vasile; funcţionar la soc. „Lupeni”; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
50. Boldiş Florian; supraveghetor; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
51. Hada Gligor; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
52. Costruţ Petru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
53. Darabant Avram ; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
54. Barbos Augustin; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
55. Bordea Gheorghe; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
56. Homota Joan ; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
57. Oancea Ioan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
58. Nicoară Ioan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
59. Nicoară Andron; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
60. Puşcaş Joan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
61. Botici Nicolae III; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
62. Marc Teodor; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
63. Vălean Crăciun; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
64. Gândac Vasile; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
65. Pavel Petru III; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
66. Rad Lazăr; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
67. Sărac Augustin; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
68. Humanianschi Petru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
69. Gros Trifu; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
70. Mihăilă Joan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
71. Groza Lazăr II; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
72. Borzoş Florian; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
73. Badea Joan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
74. Dioanca Ioan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
75. Bocan Longhin; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
76. Rus Nicolae; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
77. Magda Gheorghe; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
78. Filip Andronic; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
79. Hossu Vasile; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
80. Dejan Teodor; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
81. Bugnar Cornel; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
82. Rus Partenie; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
83. Trifan Petru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
84. Sângerean Gligor; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
85. Părăvan Josif; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
86. Gligor Nicolae; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
87. Lazăr Pavel; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
88. Stânciu Luca; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
89. Vulc Pavel; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
90. Sicoe Avram; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
91. Sicoe Petru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
92. Frăţilă Iosif; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
93. Coman Nichifor; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
94. Rău Justin; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
95. Martin Petru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
96. Maeraş Izidor; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
97. Sebedi Dumitru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
98. Călugăr Joan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
99. Motoc Ioan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
100. Şerban Josif; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
101. Drăgan Alexandru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
102. Văgăun Pamfil; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
103. Căta Petru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
104. Hodor Petru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
105. Avram Petru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
106. Bucureşteanu Gheorghe; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
107. Dăneţiu Dumitru; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
108. Ritz Vilhelm; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
109. Avram Dionisie; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
110. Sârb Joan; miner; militar. Fost voluntar în armata română în războiul pentru întregirea neamului.
111. Dan Gavril; funcţionar la Primăria comunei Lupeni. La izbucnirea revoluţiei din anul 1918, în calitate de ajutor sublocotenent a intrat ca voluntar în garda naţională română din Orăştie, luând parte la lupta dintre gardiştii maghiari şi Garda Naţională Română din Orăştie, la podul de la Brănişca. În comuna Lupeni, în calitate de comandant de pluton de jandarmi a dezarmat jandarmeria maghiară din Lupeni, luând parte activă la toate luptele date între gărzile naţionale române şi cele maghiare, contribuind cu toată energia pe toate căile la restabilirea ordinii pentru înfăptuirea idealului naţional.
 
Acelaşi tabel este întocmit tot la 19 noiembrie 1930 şi de Primăria Bărbătenii de Sus, în figurând 20 de persoanecu merite naţionale, care au contribuit sub orice formă la unirea Ardealului şi Banatului cu ŢARA MAMĂ, prin acţiunea naţională dinainte şi în decursul revoluţiei din anul 1918:
1. Butnariu Ioan; ocupaţiunea în 1930 - preot greco-catolic; în ce calitate a funcţionat în timpul acţiunii naţionale – în calitate de preot român; cu ce anume şi în măsură a contribuit la mişcarea naţională dinainte şi în timpul revoluţiei din anul 1918 – În anul 1913, ca teolog a fost eliminat din seminarul rutean din Ungvar pentru simţămintele româneşti.
2. Timişan Vasile; primarul comunei Bărbătenii de Sus; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. Preşedintele Sfatului Naţional Român. A fost primul care a luat contact cu armata română executând întocmai ordinele primite. A fost printre cei dintâi la înfiinţarea gărzii române şi a contribuit în mod efectiv la desfiinţarea gărzii maghiare.
3. Bistrian Gheorghe; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
4. Oprişa Mihai; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
5. Bistrian Jovan; ; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
6. Stanc Ioan; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
7. Oprişa Ioan senior; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
8. Dăneasă Iosif; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
9. Dăneasă Filip; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
10. Stânciu Ioan; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
11. Mănesc Jovan; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
12. Mănesc Ianăş; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
13. Oprişa Nicolae; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
14. Dănase Tănase; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
15. Oprişa Ioan junior; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
16. Bolosin Ioan; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. În revoluţia din anul 1918 a fost membru al Sfatului Naţional Român şi în Garda Naţională Română din comuna Bărbătenii de Sus.
17. Mogoş Lascu; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. Fiind foarte activ în acţiunile sale naţionale în anul 1916, când a intrat armata română în comuna Bărbătenii de Sus, din motivul că a dat concurs nelimitat armatei române a fost arestat şi închis la închisoarea militară din Cluj timp de un an.
18. Mogoş Ianăş; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. Fiind foarte activ în acţiunile sale naţionale în anul 1916, când a intrat armata română în comuna Bărbătenii de Sus, din motivul că a dat concurs nelimitat armatei române a fost arestat şi închis la închisoarea militară din Cluj timp de un an.
19. Rus Teodor; agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. A fost voluntar în armata română, luptând pentru întregirea neamului şi în 1918 a fost şi gardist în garda naţională din comuna Bărbătenii de Sus.
20. Casian Aurelia agricultor; ca vechi şi vrednic luptător pentru cauza naţională. Ca bună româncă, fiind foarte activă în acţiunile sale sociale, la retragerea armatei române a părăsit comuna ducându-se cu armata pe teritoriul Vechiului Regat, iar la reîntoarcere a fost arestată şi închisă la închisoarea militară din Cluj timp de 7 luni.   

Comentarii articol (1 )

#1 Constantin Dobre29.11.2016,  10:04:22
Iata! Inca o formidabila stradanie si determinare de a aduce la lumina zilei istoria adevarata si profund patriotica a Vaii Jiului! Felicitari domnului Marian BOBOC, neobosit scormonitor de adevar, dreptate si luminator de minti romanesti!


Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 5 ori 10  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

- - - - - -
- - -
- - -
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter