06.04.2017,  23:21:37 | 0 comentarii | 3380 vizualizari GALERIE:     FOTO    
1926 / Societatea „Lupeni”, preocupată de timpul liber al muncitorilor
de Marian BOBOC
La 9 martie 1926 Direcţiunea Soc. Lupeni expediază o scrisoare Inspectoratului Muncii Arad în privinţa recomandării Conferinţei Generale Internaţionale a Muncii din Societatea Naţiunilor. Documentul, extrem de important pentru înţelegerea eforturilor făcute de societatea minieră lupeneană pentru asigurarea unor bune condiţii sociale angajaţilor săi, se referă la: 1. Garantarea timpului liber; 2. Timpul liber şi igiena socială; 
3. Politica socială; 4. Instituţii pentru întrebuinţarea timpului liber; 5. Libera întrebuinţare a instituţiilor şi coordonarea silinţelor lor.
Din capitolul „instituţii pentru întrebuinţarea timpului liber” reţinem eforturile întreprinse de Societatea Minieră Lupeni în domeniul sportiv: „pentru dezvoltarea forţei şi sănătăţii fizice a lucrătorilor, s-a creat de către societate încă din anul 1920 Clubul Atletic Jiul. Clubul are ca membri pe toţi muncitorii şi membrii familiilor lor. În total cam 1.300 persoane, care contribuie lunar Lei 2. În schimbul acestei taxe, fiecare membru are intrare liberă la concursurile de sport, aranjate pe arena sporturilor. La câte un concurs sunt circa 4.000 spectatori. Societatea a contribuit în anul 1925 cu circa Lei 300.000 la cheltuielile clubului. Clubul se ocupă cu următoarele sporturi: Football, Rugby, Atletică, Tenis, Înot, Trântă, Scrimă, Patinaj şi Schi.
Fotbalul a fost cel mai popular şi iubit. Anul trecut au fost 12 echipe de football. Echipa dintâi a avut, în anul 1925, 34 de meciuri, din care a câştigat 22, a pierdut 7 şi 5 matchuri au rămas nedecise. 
Au dat 89 de goluri şi au primit 47. Atletica a fost începută abia în anul 1925, cu toate acestea s-a ajuns la rezultate frumoase, participând la 6 concursuri regionale, la care s-au câştigat 42 de premii I, 57 premii II şi 85 premii III.
Cu rugby numai în anul 1925 au început, şi în toamna anului 1925 au avut un meci cu Tennis Club-ul din Bucureşti, suferind o înfrângere uşoară.
Cu restul de sporturi încă se ocupă Clubul, însă, fiind la început cu antrenamentul, nu a putut să producă rezultate.
Atenţiunea clubului s-a îndreptat şi spre sporturile de iarnă, mai cu seamă schiul, din care a ţinut două concursuri reuşite, pe lângă interesul mare şi cu participanţi numeroşi. 
Luând în considerare marele interes manifestat pentru sporturi şi pentru a contribui şi cu aceste la combaterea patimii alcoolismului, societatea are în proiect construirea unei arene de sporturi modernă, după un plan bine studiat si corespunzător scopurilor si asistenţei numeroase”.
 
1929
Un bal ca o pălărie nr. 56 pe capul unei păpuşi
 
În anul 1920 angajaţii Societăţii „Lupeni”, iubitori de sport, înfiinţează Clubul Sportiv „Minerul” Lupeni (care, la un moment dat, a mai purtat şi numele de Jiul Lupeni), primul preşedinte al acestuia fiind inginerul inspector Valeriu Bociat. În anul următor, îi succede la conducere căpitanul de poliţie Nicolae Farcaş, în 1923 inginerul Grigore Socolescu preia frâiele clubului, în 1929 - inginerul Ioan Nicolae, în 1940 - directorul A. Braha, în 1941 - inginerul inspector Dumitru Măru.
În afara sprijinului acordat de către societatea minieră, clubul a fost susţinut de cotizaţiile membrilor săi, scopul declarat al înfiinţării acestuia fiind „practicarea sporturilor pentru dezvoltarea fizică a membrilor săi şi organizarea de competiţiuni cu caracter sportiv”.
Printre balurile în vogă în epoca interbelică se numărau şi cele organizate de cluburile sportive din Valea Jiului. Un astfel de bal, al Clubului Jiul Lupeni, s-a desfăşurat la 2 februarie, la Palatul Cultural.
De la un asemenea eveniment monden nu putea lipsi ironicul cronicar local al „Avântului”: „În sfârşit, în ziua de 2 februarie, avu loc şi cel de-al treilea bal al Clubului Sportiv Jiul (de astădată „demascat”) în localitatea de reşedinţă a team-ului, unde ne amintim că s-a făcut de câţiva ani descălicătoarea. (...) De observat, de la început, doar că Jiul, docil, supus disciplinei mecanico-fizice, îşi mână apa răbdătoare de la deal la vale. Pe când Clubul Jiul (fiind mai atletic) şi-a mânat... balurile în această iarnă de la vale la deal!
Sau, poate, pentru a nu se confunda cu Jiul. A fost un bal (balul fiind ceva nedefinit si contagios) mai onorat - dacă vreţi - decât similarul său din Vulcan, popular, dar nepopulat, încât sala costisitoare a Palatului Cultural făcea impresia unei pălării nr. 56, puse pe capul unei păpuşi. De aceea, desigur, prezenţa mazurcii cu poalele roş-alb verde a reuşit să strepezească eroica bună dispoziţie a valahilor.
Muzica, destul de bună a lui Camil de la Haţeg, a cam scrântit-o, la un moment dat, cu un tango funebru, mărind astfel semidoliul convalescenţei din sală. Românii localnici (citiţi - echipa volantă) au fost la datorie, manifestând acea bună primire şi afabilitate pentru oaspeţi, ca întotdeauna. Şeful arrangeur (...) a reuşit să-şi exteriorizeze, în total, amorul propriu, trecând de la apă la champagne. Şi, astfel, încet-încet, pe măsură ce ziua îşi insinua suliţele, (...) participanţii spălau putina automat şi discret, îndreptându-se către cămine la... căldură. În tot cazul, nu înaintea dlui Romanescu. Era să uit, ce-i cu omul ăsta, domnilor? El provoacă balurile şi când e vorba să înfrunte... succesul, o şterge... româneşte, poate, înjurându-ne în gând pe noi, victimele... În încheiere, mulţumim Sfântului Sinod că s-a milostivit de noi, punându-ne, deocamdată, la adăpost de furia (...) balurilor, punând Paştile la 31 martie”.
 
1930
Balul sportivilor
 
La 13 ianuarie 1930, sala Palatului Cultural Lupeni este gazda tradiţionalului bal mascat, organizat de Clubul Sportiv „Jiul” Lupeni… Lipsa unei relatări la ziar poate arăta că presa nu a fost invitată…
 
1933
100 de membri
 
Dintr-un tablou întocmit la 19 septembrie 1933 de Notariatul Lupeni aflăm că în Lupeni fiinţează 22 de asociaţii culturale, sportive şi despre aşezămintele create de acestea (biblioteci, muzee, coruri, fanfare, câmpuri de sport, casine culturale, case naţionale etc.), în fapt jucătorii care activau pe tărâmul cultural social-religios-sportiv lupenean. Între acestea se află şi Clubul Sportiv Lupeni, despre care aflăm că „are adunare generală; scopul - educaţia corporală; nu are local propriu; 100 de membri; dări de seamă - numai în adunarea generală; sporturi: fotbal, tenis etc.”.
Adunând numărul membrilor tuturor celor 22 de asociaţii/ reuniuni/ organizaţii lupenene rezultă că în acestea erau înscrişi 2.207 de lupeneni. Conform recensământului, în decembrie 1930 Lupeniul are 13.870 de locuitori. Deci, 6,1% dintre lupeneni sunt membri ai unei asociaţii culturale, de binefacere, religioase sau sportive. Ceea ce reprezintă un procent semnificativ, ţinând cont că Lupeniul era un centru eminamente muncitoresc. Oare astăzi care o fi procentul?
 
1935
Balul sportivilor
 
Tradiţionala petrecere a Clubului Sportiv „Minerul” Lupeni are loc în seara zilei de 19 ianuarie în sălile Palatului Cultural. Marele bal „a reuşit pe deplin”.
 
1937
Balul C.S. Minerul Lupeni
 
Sub patronajul soţilor Nicolae, în sala Palatului „Cultural” are loc în seara zilei de 20 februarie tradiţionalul bal sportiv, organizat de CS Minerul Lupeni.
Tot în februarie, în aceeaşi sală, are loc Adunarea Generală a Clubului Sportiv Minerul Lupeni. Este prezentată darea de seamă şi este ales noul comitet de conducere: ing. inspector Ioan Nicolae - preşedinte; ing. inspector Al. Bădărău - vicepresedinte; Marcel Borcea - secretar; Gheorghe Varga - casier; P. Baciu si I. Bauer - cenzori; dr. I. Constantinescu, Gh. Furnică, A. Kalman, I. Neurohr, A. Chhopf şi A. Roth - membri.
De notat că acelaşi Ioan Nicolae mai fusese ales, în cadrul Adunării Generale, şi preşedinte al Casinei Române din Lupeni. Activă personalitate!
 
1945
Bal festiv sportiv
 
Sâmbătă, 17 februarie, Clubul Sportiv al Minelor Soc. Petrosani din Lupeni a organizat de la orele 21 până la 5 un bal festiv. Venitul net al balului a fost destinat măririi fondului clubului.
 
1946
 
Petrecerile şi adunările lupenenilor cu voie de la poliţie (VI)
Din corespondenţa Comisariatului de Poliţie Lupeni aflăm că din ianuarie şi până în iunie în localitate au fost organizate 15 petreceri şi serate, după cum urmează
 
Serata popicarilor
„Clubul Sportiv Minerul din Lupeni cu onoare vă roagă să binevoiţi a aproba o serată dansantă pentru secţia de popice Frăţia, în localul D-lui Cucu pe ziua de duminică 19 V 1946 de la orele 16-4 dimineaţa. Scopul acestei serate este pentru crearea unui fond ca să putem menţine pe mai departe această asociaţie. Primiţi, vă rugăm, salutul nostru sportiv: Trăiască România Liberă şi Democrată!”. Chiar dacă solicitanţii erau sportivi obisnuiţi cu efortul, Siguranţa Statului mai tunde din timpul-maraton solicitat, aprobând desfăşurarea seratei doar între orele „16-24”.
 
Petrecerea CS Lupeni
„Cu onoare Vă rugăm să binevoiţi a ne aproba o serată de dans în seara zilei de 18 mai 1946 în localul Focht cu începere la ora 20 şi până la orele 3 dimineaţa. Venitul net este destinat pentru mărirea fondului Clubului Sportiv din Lupeni”. Comisarul şef se dovedeşte vigilent la viaţa sportivă şi mai tunde din ore, aprobând petrecerea doar între „orele 20-1”.
 
Petrecere sportivă
„Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a ne da cuvenita Dvs. aprobare pentru petrecerea Clubului Sportiv Lupeni S.A.R., care va avea loc în ziua de 26 mai a.c. în sala Tineretului Progresist (fost Cercul Funcţionarilor) din com. Lupeni. Petrecerea o solicităm pentru data de 26 mai a.c. de la orele 19-3 noaptea, beneficiul fiind pentru mărirea fondului Clubului Sportiv V.R.L.”.
 
Serată şahistă
„CS Minerul, secţia de şah din Lupeni, cu onoarea vă roagă să binevoiţi a aproba aranjarea unei serate dansante în localul D-lui Focht pentru sâmbătă seara, 29 mai, de la orele 20, până duminică, orele 3 dimineaţa. Solicităm această aprobare pentru a putea creste fondul sportiv al acestui club. Primiţi vă rugăm salutul nostru sportiv: Trăiască România Liberă şi Democrată!”.
 
1948
Adio, asociaţii culturale! Жить A.R.L.U.S!
 
În 1948, referitor la existenţa asociaţiilor şi societăţilor fără scop lucrativ, Securitatea Lupeni raportează:
„a. Asociaţii culturale. În afară de A.R.L.U.S., care este încadrată cu elemente democrate verificate, nu mai funcţionează nici o altă asociaţie.
b. Asociaţii sportive şi de vânătoare:
1. Clubul sportiv al Sindicatului Minier din Lupeni şi
2. Clubul Sportiv Vâscoza al Sindicatului Textil, fiind conduse şi încadrate cu elemente democrate, nu formează un obiectiv.
3. Pentru Societatea de Vânătoare Ursul am organizat acţiunea informativă prin elemente verificate. Am stabilit inexistenţa în această asociaţie a unei acţiuni de organizare paramilitară.
4. Cabana de la Straja este controlată de noi prin cabanierul însuşi, care ne este informator”.
Odată cu dispariţia activelor societăţi culturale lupenene, manifestările culturale sunt arondate propagandei comuniste.
Referitor la faptul că la A.R.L.U.S. ar fi fost încadrate doar elemente democrate verificate, Securitatea constată că nu este chiar aşa, secretarul acestei asociaţii fiind fostul primar liberal al Lupeniului, Gheorghe Furnica: „(…) Este demn de semnalat faptul că, deşi Furnica nutreşte sentimente liberale, s-a infiltrat în asociaţia A.R.L.U.S., unde, de fapt, depune o muncă organizatorică remarcabilă. Acest fapt se datoreşte intenţiei sale de a-şi camufla anumite relaţii şi legături. Este mereu sub supravegherea noastră”.
Adâncă constatare. Chiar dacă munceai „remarcabil”, tot suspect erai.
Adio, asociaţii culturale! Жить A.R.L.U.S!

Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 2 ori 8  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal

_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter