17.11.2017,  12:51:42 | 0 comentarii | 3535 vizualizari
Pentru activitatea derulată la nivelul anului 2013, / CEH SA se află în atenția DNA Alba Iulia ca urmare a sesizării Curții de Conturi
de Cătălin DOCEA

La finalul lunii octombrie a acestui an, senatorul  hunedorean Carmen Hărău (PNL) s-a adresat Curții de Conturi a României pentru a afla urmările controlului prin care instituția menționată a semnalat însemnate prejudicii la nivelul CEH SA, unele dintre acestea fiind produse chiar de către directorii complexului ori ai sucursalelor acestuia.

Surpriză maximă, însă, la recepționarea răspunsului din partea lui Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României.

Cităm câteva dintre aspectele relevante:

„Urmare a efectuării în perioada 09.03.2014 – 19.12.2014 a acțiunii de Control privind situația, evoluția, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor de personal pe anul 2013 […] a fost încheiat Raportul de control nr. 11261/2/22.12.2014...”

„…cu adresa nr. 249/10.02.2015, Camera de Conturi Hunedoara a transmis Departamentului IV al Curții de Conturi a României propunerea de sesizare a organelor de urmărire penală…”

“…cu adresa nr. 554/28.04.2015, în baza avizului Departamentului Juridic al Curții de Conturi a României nr. 44409/29.04.2015, Camera de Conturi Hunedoara a transmis raportul de control împreună cu anexele acestuia, Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia la solicitarea acestui serviciu.

La data prezentei, nu avem nicio comunicare privind stadiul soluționării dosarului penal, de la organele abilitate”

Solicitarea depusă de către senatorul Carmen Hărău poate fi consultată aici:

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/HARAU%20796%20A.pdf

Răspunsul președintelui Curții de Conturi a României poate fi consultat aici:

https://www.senat.ro/PDFIntrebari/30%2010%
20HARAU%20796%20A.pdf

O sinteză a Nereguli constatate de Curtea de Conturi a României, poate fi consultată în cele ce urmează

1. Nestabilirea   situatiei  juridice   a   unor   terenuri   pe   care sucursala  divizia  Miniera  din  cadrul  CEH  le  utilizeaza  pentru desfasurarea obiectului de activitate;

a)  O  parte  din subunitatile sucursalei Divizia  Miniera  Valea  Jiului nu poseda  documente  de  atestare  a  dreptului  de  proprie tate  asupra terenurilor  pe  care  le  detin    si  le  au  inregistrate  in  evidente  (E.M. Lupeni, E.M. Livezeni si preparatia carbunelui Valea Jiului);

b)  E.M.  Lonea  foloseste  doua  terenuri  achizitionate  de  catre  C.N.  H SA  prin  contracte  de  vanzare - cumparare  de  la persoane  fizice,  cu suprafata  de  5.000  mp,  respectiv  297  mp,  pentru  care  nu  este stabilita situatia juridica;

c)  Persoanele  cu  atributii  in  domeniu  pentru  care  s-a  constatat abatere  sunt  dna  Visirin  Zsuzsanna - sing.  la  serviciul  Patrimoniu - Contabilitate   din   cadrul   CEH,   dl. Visirin   Florin - sef   serviciu Patrimoniu - Contabilitate   din   cadrul   CEH,   dna.   Blejean   Ionela - contabil sef la sucursala Divizia Miniera Valea Jiului.

2. Neinregistrarea in evidenta contabila si cea tehnica operativa a  modificarilor  de  patrimoniu  produse  de  exproprierea  unor suprafete  de Teren din  patrimoniul  societatii  pentru  lucrarile  la autostrada Lugoj -Deva;

a) Exproprierea s-a facut in baza HGR 844/2012 pentru modificarea si  completarea  HGR  1232/2010  privind  declansarea  procedurilor  de expropriere a imobilelor proprietate private situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica Autostrada Lugoj-Deva;

b)  CNADR  SA  e  emis  patru  hotarari  de  stabilire  a  despagubirilor  la data de 05.03.2013 pe care le-a comunicat in scris CEH, iar AGA din cadrul  unitatii  nu  a  emis  hotarare  de  acceptare  a  sumelor  de  bani stabilite prin lege ca despagubire si nu a incasat suma desi aceasta se afla consemnata la CEH in data de 05.08.2013;

c)  CEH  SA  nu  a  demarat  actiuni  in  instanta  prin  care  sa-si  exprime nemultumirea  pentru  cuantumul  despagubirilor  stabilit  prin  HGR 844/2012;

d) Valoarea totala estimata a abaterii a fost de 864.532 lei;

e) Persoana cu atributii in domeniu pentru care s-a constatat abatere este dna Visirin Zsuzsanna - sing. la serviciul Patrimoniu-Contabilitate din cadrul CEH.

3. Crearea  aparentei  de  legalitate  prin  incheierea  unui  contract de  cesiune  de  creanta  de  catre  S  CEH  si  a  unui  act  aditional  la acesta semnat in aceeasi zi, disimuland astfel adevarata natura a circulatiei sumelor de bani provenite de la bugetul de stat, fapt ce a condus la prejudicierea statului;

a) La data de 29.11.2011 a fost incheiat contractul de lucrari nr. APL 2751  intre  Electrocentrale  Deva  SA  si  Termogaz  Company  SA, avand  ca  obiect  executarea,  proiectarea, finalizarea  si  punerea  in functiune a lucrarii de investitii “colectarea si transportul in depozit a zgurii, cenusii si produselor de desuflurare”;

b) Dupa doua luni Termogaz Company SA a solicitat semnarea unui act aditional in sensul garantarii avansului pentru procurare si livrare de  echipamente  tehnologice  aferente  lucrarii  de  investitii,  cu  un  alt instrument  de  garantare  emis  de  o  societate  de  asigurari.  “Pentru aceasta   lucrare   se   acorda   un   avans   de   10%   din   valoarea contractului, in baza facturii emise de executant si dupa prezentarea de  catre  acesta  a  unui  instrument  de  garantare,  emis  in  conditiile legii, de societatea de asigurari”. Executantul era obligat sa prezinte achizitorului, in 12 luni de la primirea avansului, acreditivele bancare deschise  pentru  diversi  producatori,  care  insumate,  sa  acopere valoarea avansului;

c)  Dupa  ce  s-a  prezentat  in  original,  certificatul  emis  de  BCR Asigurari  Vienna  Inssurance  Group,  privind  garantia  de returnare a avansului, in cuantum de 8.618.000 lei, SC Termogaz Company SA a  facturat  contravaloarea  avansului  in  suma  de  8.618.000  lei,  prin documentul  1282431/22.05.2012,  iar  Electrocentrale  Deva  SA  a platit, prin virament, aceasta suma la data de 30.05.2012;

d)  datorita  faptului ca  prevederile  contractuale  nu  au fost respectate de  Termogaz  Company  SA,  reprezentantii  CEH  au  informat  acest aspect membrilor consiliului de administratie;

e)  la  10.06.2013,  CEH  a  fost  notificat  de  Heral  Consult  IPURL,  ca impotriva Termogaz Company SA a fost deshisa procedura generala de insolventa,  conform  sentintei  745/F/24.05.2013,  pronuntata  de Tribunalul Hunedoara;

f)    reprezentantii  CEH  au  demarat  procedura  de  recuperare  a avansului de la societatea de asigurari Omniasig Vienna Inssurance Group,   fosta   BCR   Asigurari   Vienna   Inssurance   Group,   insa asiguratorul  nu  a  onorat  plata  garantiei,  avansul  nefiind  recuperat potrivit intelegerilor partilor;

g)  la  data  de  05.09.2013,  CEH  si  Termogaz  Company  SA  au convenit  ca avansul  acordat  in cuantum  de  8.618.000  lei  plus suma de  5.257.740  lei  (total 13.875.740  lei)  sa  fie  recuperate  din  bugetul de  stat,  de  CEH,  uzand  nelegal  de  prevederile  OG  17/2013,  cu privire  la  rectificarea  bugetului  de  stat  pe  2013.  In  acest  scop  s-a incheiat  contractul  de  cesiune  de  creanta  nr.931/2/05.09.2013  si actul  aditional nr.932/2/05.09.2013,  ambele  documente  semnate  in aceeasi  zi.  Cesiunea  de  creanta,  in  cuantum  de  13.875.740  lei,  a intervenit   intre   Termogaz   Company   SA,   in   calitate   de   cedent, Municipiul  Lupeni, prin  primar,  in calitate  de  debitor  cedat si  CEH in calitate de  cesionar.  In  acest  fel  CEH  s-a  erijat  in  recuperator  de creanta  in  numele  Termogaz  Company  SA  (  furnizorul  de  drept  al UATM Lupeni). Reprezentantii de la acea data ai CEH au sustinut ca operatiunea a fost una de stingere a obligatiilor de plata restante

ale UATM  Lupeni,  fata  de  furnizorii  sai,  cu  obligatii  fiscale  restante  fata de bugetul statului ale CEH;

h)  fata  de  cele  de  mai  sus,  prin  nerecuperarea  avansului  acordat catre  Termogaz  Company  SA,  in  suma  de  8.618.000  lei,  de  la societatea    de    asigurari    Omniasig    Vienna   Inssurance    Group, coroborat   cu   incheierea   contractului   de   cesiune   de   creanta nr.931/2/05.09.2013  si  actului  aditional  nr.932/2/05.09.2013,  a  fost prejudiciat bugetul de stat cu suma  de 13.875.740 lei;

g)  Persoanele  cu  atributii  in  domeniu  pentru  care  s-a  constatat abatere  sunt  dl.  Dan  Carlan - administrator  special,  dl.  Andronache Daniel - director general, dna. Ciobanu Maria - director economic, dna. Laura  Onisor - consilier  juridic  principal,  dl.  Florin  Visirin - control financiar preventive si consiliul de administratie.

4. Nejustificarea   consumului   pentru   cantitatea   de   23.211 l motorina  de  catre  sectia  Cai  Ferate  Uzinale  din  cadrul  CEH - sucursala    Electrocentrale    Deva,    in    perioada    01.01.2011 - 16.10.2014;

a)  In  urma  verificarilor  efectuate  asupra modului  de  inregistrare, urmarire   si   justificare   a   consumului   de   motorina   utilizata   in desfasurarea  activitatii  de  cele  4  locomotive  aflate  in  patrimoniul CEH - sucursala  Electrocentrale  Deva  s-a  constatat  o  cantitate  de 23.211 l motorina lipsa din rezervor;

b) Prejudiciul constatat la aceasta data a fost in suma de 140.768 lei;

c)  Persoanele  cu  atributii  in  domeniu  pentru  care  s - a  constatat abatere  sunt  dl.  Danut  Liviu  Bal - sef  statie  Gr.2  Locomotive,  dl. Crisan  Mihai - maistru  reparatii  locomotive,  vagoane  si  intretinere  cai ferate,  dl.  Ocos  Adrian,  Colibas  Ioan,  Feier  Florin,  Vasile  Bratu - incadrati   ca   si   mecanici   locomotive,   dl.   Dan   Mircea - director productie,  dl.  Nicolae  Codreanu - ing.  sef  productie  Electrocentrale Deva, dna Avram Ana, Rob Daniela, Toth Ervin - impegati de miscare CFU, dl. Alexa Nicula - director, dl. Ioan Cont - ing. sef.

5. Majorarea  nejustificata,  in  perioada  ianuarie  2011 - octombrie 2014,   a   cheltuielilor   cu   motorina,   de   catre   CEH   sucursala Electrocentrale Paroseni;

a)  S-a  constatat  ca  sucursala  Electrocentrale  Paroseni  din  cadrul CEH detine in proprietate 3 locomotive;

b)   Pentru   masurarea   cantitatii   de   motorina   aflata   in   rezervorul principal  al  locomotivei  si  a  consumului  de  motorina,  personalul  de specialitate  de  la  Sucursala  Electrocentrale  Paroseni  a  solicitat conducerii   CEH,   la   01.09.2011,   achizitionarea   a   3   instalatii   de inregistrare consum combustibil pentru locomotive. Conducerea CEH Sucursala  Electrocentrale  Paroseni  a  aprobat  achizitionarea  unei singure  instalatii  de  masurare  tip  ICL,  care  s-a  montat  pe  una  din locomotive, la  11.10.2012;

c) Luand in considerare cele prezentate s-au constatat ca cheltuielile privind  combustibilul  inregistrate  in  conatbilitate  au  fost  majorate nejustificat cu suma de 769.041 lei, echivalent a 124.642 l motorina, cat  si  cu  suma  de  203.167  lei,  echivalent  a  32.929  l  motorina  (un total de 972.208 lei);

d)  Cauzele  care  au  determinat  producerea  abaterii  sunt  incalcarea regulamentului     de     organizare     si     functionare     a     sucursalei Electrocentrale   Paroseni   aferente statiei   CFU   si   utilizarea   unei cantitati de combustibil estimative de 157.571 l in alte scopuri decat obiectul de activitate;

e) Prejudiciul constatat la aceasta data a fost in suma de 140.768 lei;

f)  Persoanele  cu  atributii  in  domeniu  pentru  care  s-a  constatat abatere   sunt   dl.   Doru   Visan - director   sucursala   Electrocentrale Paroseni, dl.  Dragos Iulian  Diaconu - inginer sef  productie,  dl.  Slavei Marian – sef  sectie  exploatare  combustibil,  dl.  Gal  Laurentiu  Robert - inginer  sectia  exploatare  combustibil,  dl.  Leczfalvi  Arpad  Petru,  dl. Nemes Barbu, dl. Hotea Ioan, dl. Manescu Tudor, dl. Scotaru Mircea - mecanici locomotive.

6. Neutilizarea, in calcul a consumurilor specifice obtinute dupa retehnologizarea grupului nr.3, ce a condus la angajarea si plata nejusitificata    a    combustibililor    de    catre    CEH    sucursala Electrocentrale   Deva,   prin   receptia   carbunelui   la   o   putere calorica mai   mare   decat   cea   confirmata   prin   functionarea grupului nr.3;

a)   La   solicitarea   Electrocentrale   Deva,   dupa   retehnologizarea grupului energetic nr.3, ICEMENERG SA a efectuat in luna februarie 2009,  masuratori  in  vederea  stabilirii  performantelor cazanelor  3A  si 3B, la functionarea in regim bloc, cu turbogeneratorul nr.3. In aceste conditii,   in   aprilie   2009,   ICEMENERG   SA   a   emis   raportul   de incercare  nr.  4/2009,  stabilind  printre  altele  si  consumurile  specifice de  combustibil  conventional,  in functie  de  puterea  medie,  la  timp  de functionare;

b)   S-a   constatat ca,   desi   dupa   retehnologizare,   s-a   realizat   o reducere a consumul specific de combustibil conventional ( gcc/kwh) in  regim  de  condensatie  intre  3.79% - 11.56%,  nu  s-a  tinut  cont  de acest  fapt  in  calculul  consumului  zilnic  de  combustibil  conventional pentru   producerea   energiei   electrice   in   condensatie.   Aceasta reducere  influenteaza  direct  proportional  consumul  de  combustibil conventional, care exprima atat cantitatea de carbune consumata(tone),  cat  si  calitatea  carbunelui  (puterea  calorica medie kcal/kg);

c)     Neutilizarea     noilor     consumuri     specifice obtinute     dupa retehnologizarea  grupului  nr.3  a  condus  la  folosirea  in  calcul  a  unor puteri  calorice  de  intrare  in  depozit  mai  mari.  Astfel,  se  poate concluziona ca s-a receptionat carbune de o calitate mai slaba decat cea platita;

d) Acest fapt este confirmat si de aspectele consemnate in procesul verbal incheiat la 22.11.2013 de catre activitatea de inspectie fiscala din cadrul ANAF- DGAMC, care a verificat achizitiile intracomunitare efectuate   de   Electrocentrale Deva SA,   in   baza   contractului C2585/31.10.2011  de  la  GR  Carbon  KFT  Ungaria.  Pentru  a  lamuri unele  neconcordante  s-au  solicitat  de  la  administratia  fiscala  din Ungaria  informatii  referitoare  la  GR  Carbon  KFT  Ungaria,  precum si la tranzactiile cu carbune efectuate de aceasta societate in relatia cu Electrocentrale  Deva.  Raspunsul administratiei  fiscale  din  Ungaria  a dat  unele  lamuriri  cu  privire  la  data  infiintarii  societatii  din  Ungaria, care corespunde aproximativ cu data la care s-a depus oferta pentru carbune,  activitatea  GR  Carbon  s-a  desfasurat  doar  pe  perioada derularii  contractului  de  furnizare  carbune  cu  Electrocentrale  Deva.

Organele  de  inspectie  fiscala  din  Ungaria  au  avut  dubii  in  ceea  ce priveste datele tehnice curpinse in facturi, GR Karbon KFT declarand ca doar carbunele de slaba calitate a fost vandut in Romania;

e)   Valoarea   estimata   a   abaterii  constatate   a   fost   in   suma   de 33.191.626 lei, care reprezinta achitarea si inregistrarea pe cheltuieli a  carbunelui  cu  o  putere  calorica  mai  mare  decat  cea  confirmata pentru Grupul Energetic nr.3;

f)  Persoanele  cu  atributii  in  domeniu  pentru  care  s- a  constatat abatere  sunt  dl.  Alic  Costel - director  general  care  a  aprobat  avizul tehnic  al  CTA  si  nu  a  dispus  masurile  ce  se  impuneau  pentru stabilirea   noilor   consumuri   specifice,   dl.   Borca   Tiberiu - director general,  dl.  Egyed  Francisc - director  tehnic,  dl.  Cont  Ioan - director sucursala  Electrocentrale  Deva,  dl.  Nicula  Alexa - director  sucursala Electrocentrale Deva, dl. Manea Laurean Marinel - sef serviciu tehnic mechanic, dl. Giurgiu Horea - sef serviciu management energetic.


Comentarii articol (0 )

Nu exista niciun comentariu.

Adauga comentariu
  Numele tau:


  Comentariul tau:


  C창t fac 5 ori 9  ?  


   DISCLAIMER
   Atentie! Postati pe propria raspundere!
   Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii


Informatiile publicate de zvj.ro pot fi preluate doar in limita a 250 de caractere, cu CITAREA sursei si LINK ACTIV. Orice alt mod de preluare a textelor de pe acest site constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratat ca atare.
Îți dorești o presă liberă și independentă? Alege să o susții!

Banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt esențiali pentru a susține pe termen lung articolele, investigațiile, analizele și proiectele noastre.

Poți contribui cu donații prin Pay Pal sau prin donatii directe în contul
Ziarul Vaii Jiului SRL. 
CONT LEI: RO94BTRL02201202K91883XX, 
deschis la Banca Transilvania.

Payments through Paypal
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!

_____
Flyere, pliante, broşuri, afişe, cărţi de vizită, mape, formulare...
_____
Cataloage promoţionale 2024
_____
Plăcuţe şi indicatoare pentru case, blocuri, sedii
_____
Rame click - comandă online!
_____
Panou decorativ pentru interior sau exterior – tu alegi designul!
_____
Steaguri publicitare - click pentru a comanda!
_____
Stâlpi pentru delimitare (opritori, de ghidare) - comandă online!
_____
Cataloage promoţionale 2024


Îți dorești o presă liberă și independentă?
Alege să o susții!
_____
Bannere şi mesh-uri publicitare - click pentru a comanda online!
Promovare
Publicitate
Newsletter